ochrzanić

 • pot.  w ostry sposób wyrazić niezadowolenie z czyjegoś niewłaściwego postępowania
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • Powinieneś był przyjechać wcześniej - ochrzanił mnie w przedpokoju.

  źródło: NKJP: Dziennik Polski, 2002-05-04

  Marcin pierwszy ochrzanił Rafała za to, że zaszalał. Ale jak zadzwoniła zrugać syna matka, Marcin zrugał ją. Bo bliźniacy tacy są: jeden dla drugiego jest najsurowszym krytykiem, ale jak trzeba, położyliby za siebie głowę na pieniek.

  źródło: NKJP: Anna Maj: O dwóch takich Mroczkach, Polityka, 2006-06-03

  Ochrzaniłam tego faceta, że mi teraz zawraca głowę, zamiast mi pomóc.

  źródło: NKJP: Przezwyciężyć strach, Tygodnik Podhalański, nr 47, 1999

  Ochrzaniliśmy urzędników, że nie wybudowali ani metra ścieżki rowerowej, mimo że pół roku temu Federacja wywalczyła miliard siedemset złotych właśnie na ten cel.

  źródło: NKJP: Renata Zawadzka, Wojciech Alabrudziski: Dzień bez samochodu w Pabianicach, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 1993-07-01

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ochrzanię
  ochrzanimy
  2 os. ochrzanisz
  ochrzanicie
  3 os. ochrzani
  ochrzanią

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ochrzaniłem
  +(e)m ochrzanił
  ochrzaniłam
  +(e)m ochrzaniła
  ochrzaniłom
  +(e)m ochrzaniło
  ochrzaniliśmy
  +(e)śmy ochrzanili
  ochrzaniłyśmy
  +(e)śmy ochrzaniły
  2 os. ochrzaniłeś
  +(e)ś ochrzanił
  ochrzaniłaś
  +(e)ś ochrzaniła
  ochrzaniłoś
  +(e)ś ochrzaniło
  ochrzaniliście
  +(e)ście ochrzanili
  ochrzaniłyście
  +(e)ście ochrzaniły
  3 os. ochrzanił
  ochrzaniła
  ochrzaniło
  ochrzanili
  ochrzaniły

  bezosobnik: ochrzaniono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ochrzańmy
  2 os. ochrzań
  ochrzańcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ochrzaniłbym
  bym ochrzanił
  ochrzaniłabym
  bym ochrzaniła
  ochrzaniłobym
  bym ochrzaniło
  ochrzanilibyśmy
  byśmy ochrzanili
  ochrzaniłybyśmy
  byśmy ochrzaniły
  2 os. ochrzaniłbyś
  byś ochrzanił
  ochrzaniłabyś
  byś ochrzaniła
  ochrzaniłobyś
  byś ochrzaniło
  ochrzanilibyście
  byście ochrzanili
  ochrzaniłybyście
  byście ochrzaniły
  3 os. ochrzaniłby
  by ochrzanił
  ochrzaniłaby
  by ochrzaniła
  ochrzaniłoby
  by ochrzaniło
  ochrzaniliby
  by ochrzanili
  ochrzaniłyby
  by ochrzaniły

  bezosobnik: ochrzaniono by

  bezokolicznik: ochrzanić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: ochrzaniwszy

  gerundium: ochrzanienie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: ochrzaniony

  odpowiednik aspektowy: ochrzaniać

 • bez ograniczeń + ochrzanić +
  KOGO + (za CO)
  bez ograniczeń + ochrzanić +
  KOGO + (że ZDANIE)
 • Zob. chrzanić, chrzan

CHRONOLOGIZACJA:
1963, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2017