służę

 • przest.  konwencjonalna formuła wyrażenia gotowości zrobienia tego, o co prosiła inna osoba
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zwroty grzecznościowe i zachowania akceptowane społecznie

  • służę pani, panu, państwu
  • służę uprzejmie; chętnie służę
 • Gdyby rzecznik interesu publicznego i trybunał lustracyjny były zainteresowane oryginałem i chciały go dołączyć do zasobów lustracyjnych, to chętnie służę.

  źródło: NKJP: Rzeczpospolita agentów, Dziennik Polski, 1999-09-03

  Kelner Ludwiś posadził go przy stoliku przykrytym białą serwetą, w sali za kotarą.
  - Pan redaktor uprzejmie Spocznie - powiedział. Przyjmując zamówienie powtarzał: - Służę uprzejmie, proszę uprzejmie! - Na koniec zapytał: - Jak smakował obiadek redaktorowi?

  źródło: NKJP: Kazimierz Orłoś, Cudowna melina

  Cholera mnie już bierze - wyznałem. - Czy nie ma pan przypadkiem prawdziwego papierosa?
  - Służę uprzejmie.

  źródło: NKJP: Adam Wiśniewski-Snerg: Według łotra, 1978

 • część mowy: czasownik

  Inne uwagi

  Tylko 1 os lp

 • bez ograniczeń + służę +
  (KOMU)
 • Zob. służyć

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XIV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2015