autoidentyfikacja

 • książk.  określenie własnej tożsamości, przynależności do danej kultury, religii lub organizacji, relacji z kimś lub z czymś albo swojej roli we własnej lub innej organizacji albo relacji z innymi organizacjami
 •  [au̯toidentyfikacja]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Oto Rosjanin, oto Kazach, oto Tatar, oto Uzbek. Ale jest duży procent obywateli tego państwa, którym autoidentyfikacja sprawia poważne trudności, którzy - inaczej mówiąc - nie czują się cząstką żadnego narodu.

  źródło: NKJP: Ryszard Kapuściński: Imperium, 2005

  Człowiek może być inteligentny i twórczy, uważając się za przedstawiciela młodzieży medialnej. Jest to tak samo dobry sposób na autoidentyfikację jak uważanie się za Polaka czy katolika.

  źródło: NKJP: Tomasz Piątek: Żyj kolorowo, Gazeta Wyborcza, 1999-02-06

  Jeśli jednak Unia chce zdobyć przynajmniej 10 proc. głosów, to musi dokonać bardziej zdecydowanej autoidentyfikacji i zwrócić się do konkretnego wyborcy.

  źródło: NKJP: Rudolf Chmel; Tłum. Andrzej Jagodziński: Rekonwalescencja, Gazeta Wyborcza, 1994-07-19

  Człowiek współczesny nie potrzebuje kreacji postaci-wzorca, który mógłby naśladować; potrzebuje autoidentyfikacji, potwierdzenia własnego istnienia, realności własnych pragnień i dążeń, a także samoakceptacji i samouwielbienia (reklamy mydła odwołują się często do motywu autoerotyzmu i narcyzmu).

  źródło: NKJP: Ewa Szczęsna: Poetyka reklamy, 2001

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. autoidentyfikacja
  autoidentyfikacje
  D. autoidentyfikacji
  autoidentyfikacji
  neut
  autoidentyfikacyj
  char
  C. autoidentyfikacji
  autoidentyfikacjom
  B. autoidentyfikację
  autoidentyfikacje
  N. autoidentyfikacją
  autoidentyfikacjami
  Ms. autoidentyfikacji
  autoidentyfikacjach
  W. autoidentyfikacjo
  autoidentyfikacje
 • Od: auto- (por. gr. autós 'sam') i identyfikacja (zob.).

CHRONOLOGIZACJA:
1960, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2018