parkometr

 • urządzenie przeznaczone do poboru opłat za postój w miejscach, w których parkowanie jest płatne
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  rodzaje urządzeń i maszyn


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Transport

  transport lądowy

 • synonimy:  parkomat
  • ustawić parkometry
 • Kilka miesięcy temu na parkingach miejskich w Zakopanem [...] ustawiono parkometry. [...] Wpływy z parkometrów były wyższe niż poprzednie dochody z normalnego systemu [...].

  źródło: NKJP: (BOL): Zamarzał języczek, Gazeta Krakowska, 2002-04-08

  [..] skoro w parkometrach są czytniki kart zbliżeniowych, to nie ma przeciwwskazań technicznych, żeby płacić w prostszy sposób.

  źródło: NKJP: Internet

  W krajach ościennych nie mam problemu z płaceniem za postój. Parkometry wybijają godzinę przyjazdu i odjazdu. Płacę więc za faktycznie ,,wystany” czas.

  źródło: NKJP: Mariusz Andrzejewski: Listy, opinie, Gazeta Poznańska, 2002-01-19

  Trzy miesiące temu opisaliśmy, jak na odwrocie kwitków z parkometrów reklamują się prywatne firmy.

  źródło: NKJP: A pieniądze nadal uciekają, Życie Warszawy, nr 23/11

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. parkometr
  parkometry
  D. parkometru
  parkometrów
  C. parkometrowi
  parkometrom
  B. parkometr
  parkometry
  N. parkometrem
  parkometrami
  Ms. parkometrze
  parkometrach
  W. parkometrze
  parkometry
 • Od: ang. park(ing) i pol. -metr, od gr. métron 'miara'. Wyraz utworzony na wzór nazw innych urządzeń mierniczych, jak termometr, barometr.

CHRONOLOGIZACJA:
1967, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.05.2018