esencjalizm

 • filoz.  pogląd filozoficzny, który zakłada, że wszystkie istniejące byty charakteryzują się określonymi cechami, typowymi tylko dla nich, decydującymi o ich odrębności i niezmiennymi w czasie, a zarazem podstawowymi w stosunku do ich zewnętrznych przejawów, dostępnych poznaniu zmysłowemu
 • Ms. lp wymawiany: [esencjaliźmie] lub [esencjalizmie].

 • [esencjalism] lub [esencjalizm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

 • Esencjalizm psychologiczny jest teorią przekonań, bez wartościowania tych przekonań.

  źródło: NKJP: Internet

  Naturaliści zaczęli odrzucać esencjalizm i rozważać znaczenie wymierania i zmienności gatunków.

  źródło: NKJP: Internet

  Postulaty esencjalizmu metodologicznego nakładają na badacza obowiązek identyfikowania określonych założeń teoretycznych na tle, a nawet w konfrontacji z inną, podobną, teorią.

  źródło: NKJP: Krzysztof Szmidt: Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, 2001

  Marksowską antropologię dokładnie analizuje Andrzej Walicki [...]. Antropologia ta jest szczególnym wyrazem arystotelesowskiego esencjalizmu.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Miłość, wojna, rewolucja : szkice na czas kryzysu, 2009

  Niektórzy neuropsychologowie [...] dopatrują się w esencjalizmie psychologicznym ontogenetycznych korzeni religii.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. esencjalizm
  esencjalizmy
  D. esencjalizmu
  esencjalizmów
  C. esencjalizmowi
  esencjalizmom
  B. esencjalizm
  esencjalizmy
  N. esencjalizmem
  esencjalizmami
  Ms. esencjalizmie
  esencjalizmach
  W. esencjalizmie
  esencjalizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. essentialism

  fr. essentialisme

  niem. Essentialismus

  Od: esencja

CHRONOLOGIZACJA:
1939, Przegląd Filozoficzny, Tomy 42-44, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2017