wewnątrzministerialny

 • książk.  związany z pracami prowadzonymi wewnątrz określonego ministerstwa - urzędu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa

 • synonimy:  wewnątrzresortowy
 • [...] tryb sprawdzenia w zbiorach kartotecznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych regulowały akty wewnątrzministerialne, pozostające w ścisłym związku z uprawnieniami ustawowymi przysługującymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

  źródło: NKJP: Stenogram z 40. posiedzenia Komisji Śledczej 12 stycznia 2005 r.

  W wyniku procedur wewnątrzministerialnych ministerstwo wybrało trzech inwestorów: dwóch zagranicznych i jednego krajowego, których oferty były rozpatrywane w dalszej części.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 10.01.1996

  Ministerstwo Sprawiedliwości korzysta z owoców [...] projektu, ale na razie projekt jest wewnątrzministerialny.

  źródło: PROTOKÓŁ Nr XLII/2014 sesji Rady Powiatu w Radomiu odbytej 30 maja 2014 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu (eurzad.finn.pl)

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. wewnątrzministerialny
  wewnątrzministerialny
  wewnątrzministerialny
  wewnątrzministerialne
  wewnątrzministerialna
  D. wewnątrzministerialnego
  wewnątrzministerialnego
  wewnątrzministerialnego
  wewnątrzministerialnego
  wewnątrzministerialnej
  C. wewnątrzministerialnemu
  wewnątrzministerialnemu
  wewnątrzministerialnemu
  wewnątrzministerialnemu
  wewnątrzministerialnej
  B. wewnątrzministerialnego
  wewnątrzministerialnego
  wewnątrzministerialny
  wewnątrzministerialne
  wewnątrzministerialną
  N. wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialną
  Ms. wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialnej
  W. wewnątrzministerialny
  wewnątrzministerialny
  wewnątrzministerialny
  wewnątrzministerialne
  wewnątrzministerialna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. wewnątrzministerialni
  wewnątrzministerialni
  wewnątrzministerialne
  wewnątrzministerialne
  D. wewnątrzministerialnych
  wewnątrzministerialnych
  wewnątrzministerialnych
  wewnątrzministerialnych
  C. wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialnym
  wewnątrzministerialnym
  B. wewnątrzministerialnych
  wewnątrzministerialnych
  wewnątrzministerialnych
  wewnątrzministerialne
  N. wewnątrzministerialnymi
  wewnątrzministerialnymi
  wewnątrzministerialnymi
  wewnątrzministerialnymi
  Ms. wewnątrzministerialnych
  wewnątrzministerialnych
  wewnątrzministerialnych
  wewnątrzministerialnych
  W. wewnątrzministerialni
  wewnątrzministerialni
  wewnątrzministerialne
  wewnątrzministerialne

CHRONOLOGIZACJA:
1965, Michał Chęciński, Ekonomiczne problemy militaryzacji NRF, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2021