moralizować

 • pouczać ludzi o tym, co jest właściwe pod względem moralnym
 • Często używane z dezaprobatą.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • hiperonimy:  pouczać
  • moralizowanie i pouczanie
  • nie moralizuj!
 • Nie moralizował, nie pouczał, a wskazywał, jak żyć, aby życia nie zmarnować.

  źródło: NKJP: Krzysztof Zanussi odwiedził Radomsko, Gazeta Radomszczańska, 2009-08-04

  Nie mamy zamiaru moralizować, bo i nam zdarzało się opuścić kilka wykładów. Potem musieliśmy kserować notatki znajomych.

  źródło: NKJP: Ile wydajesz na sesję?, Dlaczego?, 2009-09-09

  Nie lubią go. Myślę, że głównie dlatego, że moralizuje i poucza (zafundowano mu nawet taki cykl umoralniający w telewizji), siedząc sobie w Neapolu.

  źródło: NKJP: Józef Hen: Dziennik na nowy wiek, 2009

  Większość pouczania, strofowania, moralizowania i instruowania spływa po nich jak woda po gęsi. Dzieci uczą się przede wszystkim obserwując nas i to, co robimy, jak również doświadczając różnych przygód razem z nami.

  źródło: NKJP: Justyna Dąbrowska: Moja rodzina i ja, Gazeta Wyborcza, 1993-07-30

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. moralizuję
  moralizujemy
  2 os. moralizujesz
  moralizujecie
  3 os. moralizuje
  moralizują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. moralizowałem
  +(e)m moralizował
  moralizowałam
  +(e)m moralizowała
  moralizowałom
  +(e)m moralizowało
  moralizowaliśmy
  +(e)śmy moralizowali
  moralizowałyśmy
  +(e)śmy moralizowały
  2 os. moralizowałeś
  +(e)ś moralizował
  moralizowałaś
  +(e)ś moralizowała
  moralizowałoś
  +(e)ś moralizowało
  moralizowaliście
  +(e)ście moralizowali
  moralizowałyście
  +(e)ście moralizowały
  3 os. moralizował
  moralizowała
  moralizowało
  moralizowali
  moralizowały

  bezosobnik: moralizowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę moralizował
  będę moralizować
  będę moralizowała
  będę moralizować
  będę moralizowało
  będę moralizować
  będziemy moralizowali
  będziemy moralizować
  będziemy moralizowały
  będziemy moralizować
  2 os. będziesz moralizował
  będziesz moralizować
  będziesz moralizowała
  będziesz moralizować
  będziesz moralizowało
  będziesz moralizować
  będziecie moralizowali
  będziecie moralizować
  będziecie moralizowały
  będziecie moralizować
  3 os. będzie moralizował
  będzie moralizować
  będzie moralizowała
  będzie moralizować
  będzie moralizowało
  będzie moralizować
  będą moralizowali
  będą moralizować
  będą moralizowały
  będą moralizować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. moralizujmy
  2 os. moralizuj
  moralizujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. moralizowałbym
  bym moralizował
  moralizowałabym
  bym moralizowała
  moralizowałobym
  bym moralizowało
  moralizowalibyśmy
  byśmy moralizowali
  moralizowałybyśmy
  byśmy moralizowały
  2 os. moralizowałbyś
  byś moralizował
  moralizowałabyś
  byś moralizowała
  moralizowałobyś
  byś moralizowało
  moralizowalibyście
  byście moralizowali
  moralizowałybyście
  byście moralizowały
  3 os. moralizowałby
  by moralizował
  moralizowałaby
  by moralizowała
  moralizowałoby
  by moralizowało
  moralizowaliby
  by moralizowali
  moralizowałyby
  by moralizowały

  bezosobnik: moralizowano by

  bezokolicznik: moralizować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: moralizując

  gerundium: moralizowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: moralizujący

  Inne uwagi

  Zwykle ger

 • fr. moraliser

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XVIII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2016