kilowat

 • jednostka mocy równa 1000 watów
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Energia

  elektryczność

  • kilowaty energii, mocy
 • Zwracają oni też uwagę na to, że po zatwierdzeniu nowych cenników przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki właściciel gospodarstwa lub przedsiębiorstwa, w którym korzysta się z zasilania trójfazowego, zapłaci od 2 do 3 zł za każdy kilowat pobranego prądu.

  źródło: NKJP: Zmiany w opłatach, IKAT Gazeta Braniewska, 2011

  Baterie tego typu o mocy kilku kilowatów, montowane na małych satelitach meteorologicznych, mogą funkcjonować kilka lat.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Kusch: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy, 1999

  Siłę pociągową wyrażoną w jednostkach fizycznych przelicza się na jednostki pociągowe, konie mechaniczne (KM) i kilowaty (kW).

  źródło: NKJP: Jan Fereniec: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa, 1985

  Jak przekonują ekolodzy, w niższej cenie kilowata uzyskanego z tradycyjnych źródeł brakuje kosztów ponoszonych na ochronę zdrowia i środowiska, a wynikających wprost z mniej lub bardziej szkodliwych wpływów energetyki konwencjonalnej.

  źródło: NKJP: Oskar Filipowicz: Bilans na czysto, Trybuna Śląska, 2001-12-31

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kilowat
  kilowaty
  D. kilowata
  kilowatów
  C. kilowatowi
  kilowatom
  B. kilowat
  kilowaty
  N. kilowatem
  kilowatami
  Ms. kilowacie
  kilowatach
  W. kilowacie
  kilowaty

 • bez ograniczeń + kilowat +
  (CZEGO)
 • internac.

  ang. kilowatt

  fr. kilowatt

  niem. Kilowatt

  Od: kilo- (z gr. chílioi 'tysiąc') i wat (zob.).

 • kW

CHRONOLOGIZACJA:
1913, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2017