filantropia

 • książk.  niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zwroty grzecznościowe i zachowania akceptowane społecznie


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  organizacje/placówki opiekuńcze i kulturalne

 • synonimy:  dobroczynność
  • ekologia i filantropia, pomoc i filantropia, wolontariat i filantropia
  • rozwój filantropii
  • skłonność do filantropii
  • czas, moda na filantropię
  • wiara w filantropię
  • oddawać się, poświęcać się filantropii
  • korzystać z filantropii
  • bawić się, wierzyć w filantropię
 • Na podstawie badań „Wolontariat i filantropia Polaków 2003” przeprowadzonych wśród 1000 Polaków [...] stwierdzono, że 11,1 procent, czyli 3,3 mln Polaków, pracowało jako wolontariusze na rzecz organizacji pozarządowych lub instytucji społecznych.

  źródło: NKJP: Wolontariat nie ma granic, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska” nr 6 (638), 2004-02-12

  W realizacji dobrego pomysłu mogą im pomóc fundusze venture capital. [...] Nie ma to nic wspólnego z filantropią - po kilku latach fundusz będzie chciał z zyskiem odsprzedać pakiet akcji.

  źródło: NKJP: Małgorzata Remisiewicz: Kapitał szansy, Wprost nr 7/11, 1999

  Skarga został tymczasem [...] przełożonym jezuickiego domu zakonnego św. Barbary w Krakowie, gdzie obok pracy duszpasterskiej gorliwie oddawał się filantropii.

  źródło: NKJP: Zbigniew Mikołejko: Żywoty świętych poprawione, 2000

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. filantropia
  filantropie
  D. filantropii
  filantropii
  neut
  filantropij
  char
  C. filantropii
  filantropiom
  B. filantropię
  filantropie
  N. filantropią
  filantropiami
  Ms. filantropii
  filantropiach
  W. filantropio
  filantropie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. philanthropy

  fr. philanthropie

  niem. Philanthropie

  z gr. philanthrōpía 'dobrotliwość, życzliwość'

  gr. ánthrōpos 'człowiek' + gr. phílein 'lubić, być skłonnym do'

CHRONOLOGIZACJA:
1826, F.X. Dmochowski, "Pisma rozmaite", Część 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2017