szczygieł

 • niewielki, ruchliwy ptak o barwnym upierzeniu, mający brązowy grzbiet, jasny spód ciała, czarne skrzydła z żółtym pasem, czarno-biało-czerwoną głowę oraz żółto-biały dziób; wydaje melodyjne odgłosy; Carduelis carduelis
 • Występuje jako składnik terminów zoologicznych, np.: szczygieł syberyjski.

 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  ptaki

 • hiperonimy:  ptak
  • szczygieł w klatce
  • szczygieł, gil; szczygły, czyże; szczygły, czyżyki; szczygły, sikorki; szczygły, szpaki; szczygły, zięby; drozd i szczygieł; makolągwa, szczygieł; kosy, szczygły
  • gardziel szczygła
  • szczygły wyglądają (prześlicznie,...)
  • złapać szczygła; obserwować szczygły
  • przypominające szczygła
  • spoglądać na szczygły
  • wesoły/wesół jak szczygieł
  • świergotać jak szczygieł
 • Spostrzegł małego, barwnego szczygła. Ptak usiadł na suchym oście i kołysząc się, wydziobywał zeschłe nasiona.

  źródło: NKJP: Adam Bahdaj: Wakacje z duchami, 1962

  Jaśniejsze paski w poprzek ciemnych skrzydeł pomagają rozpoznać niektóre gatunki. Mogą być na przykład szerokie i jaskrawe jak u gila czy szczygła [...].

  źródło: NKJP: Krzysztof Filcek: Na spacer z lornetką, Gazeta Wyborcza, 1992-12-18

  Potrafił bezbłędnie naśladować odgłosy różnych ptaków. Śpiewał jak słowik, krakał ja wrona, hukał niby puchacz. Był sikorką, kosem, szczygłem.

  źródło: NKJP: Marek Nowakowski: Powidoki, 2010

  Widoczne są hałaśliwe stada gawronów, które przyleciały z terenów północno-wschodnich (Rosja) i kolorowe szczygły, buszujące wśród chwastów na ugorach.

  źródło: NKJP: (wp): A w dodatku nieodziane, Dziennik Łódzki, 2004-01-09

  [...] Ze względu na czerwone czapki, posłańców zaczęto przezywać szczygłami, ponieważ te ptaki wyróżniają się czerwonymi główkami.

  źródło: NKJP: Stanisław Milewski: Intymne życie niegdysiejszej Warszawy, 2008

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. szczygieł
  szczygły
  D. szczygła
  szczygłów
  C. szczygłowi
  szczygłom
  B. szczygła
  szczygły
  N. szczygłem
  szczygłami
  Ms. szczygle
  szczygłach
  W. szczygle
  szczygły

 • psł. *ščigъľь / *ščegъlъ 'szczygieł'

  Nazwa pochodzenia dźwiękonaśladowczego.

CHRONOLOGIZACJA:
1455, SStp
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2015