użreć

 • pot.  ukąsić - wbić zęby, żądło lub inny narząd w czyjeś ciało, zadając ból lub raniąc
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  zwyczaje i zachowania zwierząt

  • komar, pies użarł kogoś
  • użreć kogoś w łydkę, w palec, w rękę
 • Chciałam kiedyś uratować topiącą się w kałuży osę. Podsunęłam jej listek, a ona się wygramoliła i użarła mnie w palec.

  źródło: NKJP: Internet

  Pies [...] użarł jamniczkę w tłusty ogon.

  źródło: NKJP: Barbara Piegdoń: Dzień jak co dzień, Gazeta Wyborcza, 1993-04-23

  [...] komar raz użarł krówkę, raz człowieka i choroba się przenosiła.

  źródło: NKJP: Joanna Ćwiek: Mamy już czwarty stopień zagrożenia, Dziennik Zachodni, 2009-04-30

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. użrę
  użremy
  2 os. użresz
  użrecie
  3 os. użre
  użrą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. użarłem
  +(e)m użarł
  użarłam
  +(e)m użarła
  użarłom
  +(e)m użarło
  użarliśmy
  +(e)śmy użarli
  użarłyśmy
  +(e)śmy użarły
  2 os. użarłeś
  +(e)ś użarł
  użarłaś
  +(e)ś użarła
  użarłoś
  +(e)ś użarło
  użarliście
  +(e)ście użarli
  użarłyście
  +(e)ście użarły
  3 os. użarł
  użarła
  użarło
  użarli
  użarły

  bezosobnik: użarto

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. użryjmy
  2 os. użryj
  użryjcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. użarłbym
  bym użarł
  użarłabym
  bym użarła
  użarłobym
  bym użarło
  użarlibyśmy
  byśmy użarli
  użarłybyśmy
  byśmy użarły
  2 os. użarłbyś
  byś użarł
  użarłabyś
  byś użarła
  użarłobyś
  byś użarło
  użarlibyście
  byście użarli
  użarłybyście
  byście użarły
  3 os. użarłby
  by użarł
  użarłaby
  by użarła
  użarłoby
  by użarło
  użarliby
  by użarli
  użarłyby
  by użarły

  bezosobnik: użarto by

  bezokolicznik: użreć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: użarłszy

  gerundium: użarcie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: użarty

 • bez ograniczeń + użreć +
  KOGO/CO + (w CO)
 • Zob. żreć

CHRONOLOGIZACJA:
1804, Karol Winkler (oprac.), Nowy niemiecko-polski dykcyonarz, t. 2, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2021