kodyfikator

 • książk.  ten, kto zbiera, porządkuje i aktualizuje i przepisy dotyczące prawa lub innej dziedziny
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  określenia człowieka ze względu na jego działalność intelektualną

 • Brak zainteresowania kodyfikatora tą sprawą wskazuje, że nie leżała ona w kręgu interesów arystokracji, dla której spisano Prawo Sasów.

  źródło: NKJP: Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa, 2004

  Kodyfikatorzy przygotowujący aktualny polski kodeks karny zdawali sobie sprawę ze wszystkich powyższych trudności.

  źródło: NKJP: By żądz moc zmóc..., Dziennik Polski, 1998-04-22

  Nowe przepisy wprowadzono dopiero wówczas, gdy istniała pewność, że będą lepiej i sprawniej regulowały polską rzeczywistość niż te, które pozostawili po sobie zaborcy - a nie byli to przecież najgorsi kodyfikatorzy.

  źródło: NKJP: Jerzy Sławomir: Prawo jak wino musi poleżeć, Gazeta Wyborcza, 1992-07-14

  Zdaniem kodyfikatorów, prace nad ujednoliceniem śląszczyzny zaawansowane są w prawie 90 proc.

  źródło: NKJP: Jan Dziadul: Praja godać, Polityka, 2009-09-19

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kodyfikator
  kodyfikatorowie
  kodyfikatorzy
  ndepr
  kodyfikatory
  depr
  D. kodyfikatora
  kodyfikatorów
  C. kodyfikatorowi
  kodyfikatorom
  B. kodyfikatora
  kodyfikatorów
  N. kodyfikatorem
  kodyfikatorami
  Ms. kodyfikatorze
  kodyfikatorach
  W. kodyfikatorze
  kodyfikatorowie
  kodyfikatorzy
  ndepr
  kodyfikatory
  depr

 • Zob. kodyfikacja, kodyfikować

CHRONOLOGIZACJA:
1858, S. Budziński, Kilka uwag o dowodach praw familijnych i wypieraniu się dzieci nieprawych, Warszawa 1858.
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2017