idea regulatywna

 • filoz.  w filozofii Kanta pojęcie stworzone przez ludzki rozum, ale niedające się odnieść do żadnego przedmiotu poznania empirycznego i niedające się udowodnić w obiektywny sposób, np. istnienie Boga lub duszy
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

 • Rozwijając założenia Graya, możemy powiedzieć, że pluralizm wartości podważa wszelkie próby budowania systemu. Harmonia całości to jedynie idea regulatywna, rzeczywistość spójna istnieje tylko w stanie idealnym - idealizację tę nazywamy Bogiem.

  źródło: NKJP: Tadeusz Bartoś: Wolność, równość, katolicyzm, 2007

  Jeśli ktoś ma trudności z przyjęciem mesjańskiej obietnicy, może wciąż wierzyć w coś, co Immanuel Kant nazwał ideą regulatywną. W Kantowskiej koncepcji idzie o to, jak zbliżyć się do ideału. Idea regulatywna z samej swojej definicji jest nieosiągalna, co jednak nie zwalnia nas z obowiązku, jakim jest podjęcie próby.

  źródło: NKJP: Piotr Paziński: Kultura żydowska jako kultura europejska, Midrasz, 2004-06

  Także i dla Gadamera jest zatem oczywiste, że do tekstu można podchodzić nie tylko z punktu widzenia porozumienia i zgody. Porozumienie i zgodę należy traktować raczej jako idee regulatywne, a nie jako eschaton każdej rozmowy.

  źródło: NKJP: Piotr Dehnel: Dekonstrukcja – rozumienie – interpretacja Studia z filozofii współczesnej i nie tylko, 2006

  Jestem bardzo antyutopijny, ale nie w tym sensie, żebym negował wymiar utopijny. Wymiar utopijny istnieje w różnych ideach, Kant to nazywa „ideą regulatywną” . Utopią, którą rzeczywiście odrzucam, jest naiwna wiara w możliwość pełnej realizacji idei regulatywnej, w możliwość wcielenia absolutu.

  źródło: NKJP: Wojciech Orliński: Marksizm niekomunistyczny, Gazeta Wyborcza, 1997-10-16

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: idea, regulatywna
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2017