coś znalazło się na indeksie

 • coś (utwór artystyczny lub gatunek sztuki) nie zostało dopuszczane przez władze do rozpowszechniania
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  • film, utwór znalazł się na indeksie; książka znalazła się na indeksie; dzieło znalazło się na indeksie
 • Wincenty Pol. Dziś jego poezje daleko pozostały za modami, a lata Polski Ludowej mocno w tym pomogły, gdyż znacząca część jego dorobku, opiewającego polskie Kresy, znalazła się na indeksie.

  źródło: NKJP: Lechosław Herz: Wardęga Opowieści z pobocza drogi, 2010

  Za Leona XII, dekretem z 11 czerwca 1827 roku znalazły się na indeksie dzieła Kanta.

  źródło: NKJP: Internet

  W założeniu dowcipny tekst piosenki wzbudził poważne kontrowersje [...]. 10 czerwca 1987 piosenka znalazła się na indeksie [...].

  źródło: NKJP: Internet

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  dk, odmienny:  znaleźć się 

  odpowiednik aspektowy: coś znajduje się na indeksie

Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2015