pamfletowy

 • lit.  właściwy pamfletowi
 • Zob. pamflet

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  prasa

 • antonimy:  panegiryczny
  • pamfletowy charakter, styl
 • Pisaniem pamfletów trudnił się od początku swej działalności, pamfletowy charakter mają nie tylko publikowane w „Głosie” felietony, ale także dwie wielkie akcje krytyczne — przeciw Sienkiewiczowi i Miriamowi.

  źródło: NKJP: Michał Głowiński: Ekspresja i empatia, 1997

  Jak wykazały badania L. Bernackiego, pierwotny charakter poematu był pamfletowy, wyśmiewał ideę monarchii i monarchizmu.

  źródło: Internet: Alina Aleksandrowicz: Z badań nad estetyką satyry stanisławowskiej, 1959 (dlibra.umcs.lublin.pl)

  [...] panegiryzm obowiązujący przy kreśleniu dziejów jednego tylko z nurtów ruchu robotniczego oraz jego przywódców ostro kontrastował z pamfletowym ujęciem wszystkich pozostałych tendencji polskiej myśli politycznej [...].

  źródło: NKJP: Janusz Tazbir: Długi romans z muzą Klio, 2007

  Zadanie ostatnie najprościej daje się rozwiązać, jeżeli przypomnimy, w jakim otoku stylistycznym pojawia się u Miłosza bezpośrednia aktualność [...]. Pojawia się w dwóch stylach - klasycystycznym i pamfletowym, oraz w wyraźnym następstwie tych stylów.

  źródło: NKJP: Kazimierz Wyka: Rzecz wyobraźni, 1959

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. pamfletowy
  pamfletowy
  pamfletowy
  pamfletowe
  pamfletowa
  D. pamfletowego
  pamfletowego
  pamfletowego
  pamfletowego
  pamfletowej
  C. pamfletowemu
  pamfletowemu
  pamfletowemu
  pamfletowemu
  pamfletowej
  B. pamfletowego
  pamfletowego
  pamfletowy
  pamfletowe
  pamfletową
  N. pamfletowym
  pamfletowym
  pamfletowym
  pamfletowym
  pamfletową
  Ms. pamfletowym
  pamfletowym
  pamfletowym
  pamfletowym
  pamfletowej
  W. pamfletowy
  pamfletowy
  pamfletowy
  pamfletowe
  pamfletowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. pamfletowi
  pamfletowi
  pamfletowe
  pamfletowe
  D. pamfletowych
  pamfletowych
  pamfletowych
  pamfletowych
  C. pamfletowym
  pamfletowym
  pamfletowym
  pamfletowym
  B. pamfletowych
  pamfletowych
  pamfletowych
  pamfletowe
  N. pamfletowymi
  pamfletowymi
  pamfletowymi
  pamfletowymi
  Ms. pamfletowych
  pamfletowych
  pamfletowych
  pamfletowych
  W. pamfletowi
  pamfletowi
  pamfletowe
  pamfletowe
 • Od: pamflet

CHRONOLOGIZACJA:
1908, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2016