wydrukować się

 • powstać na papierze jako kopia lub kopie tekstu czy obrazu
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  funkcjonowanie urządzeń i maszyn


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  wydawnictwa

 • A kiedy wydrukuje się Pani gazeta?

  źródło: NKJP: Bożena M. Dołęgowska-Wysocka: Inwestujemy w przyszłość, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2005-04-19

  Może się jednak zdarzyć, że na bilecie nie wydrukuje się kolejny dzień miesiąca [...].

  źródło: NKJP: (TYM): Kalendarzyk do biletów, Dziennik Polski, 2006-03-14

  Położna twierdziła, że przeprowadzała dwukrotne badania rytmu serca dziecka, ale wydruki z wynikami budziły spore wątpliwości, bo nie wydrukowało się nazwisko chorej ani godzina przeprowadzenia badań.

  źródło: NKJP: Pacjentka bez opieki, Dziennik Polski, 2003-08-12

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wydrukuję się
  wydrukujemy się
  2 os. wydrukujesz się
  wydrukujecie się
  3 os. wydrukuje się
  wydrukują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wydrukowałem się
  +(e)m się wydrukował
  wydrukowałam się
  +(e)m się wydrukowała
  wydrukowałom się
  +(e)m się wydrukowało
  wydrukowaliśmy się
  +(e)śmy się wydrukowali
  wydrukowałyśmy się
  +(e)śmy się wydrukowały
  2 os. wydrukowałeś się
  +(e)ś się wydrukował
  wydrukowałaś się
  +(e)ś się wydrukowała
  wydrukowałoś się
  +(e)ś się wydrukowało
  wydrukowaliście się
  +(e)ście się wydrukowali
  wydrukowałyście się
  +(e)ście się wydrukowały
  3 os. wydrukował się
  wydrukowała się
  wydrukowało się
  wydrukowali się
  wydrukowały się

  bezosobnik: wydrukowano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wydrukujmy się
  2 os. wydrukuj się
  wydrukujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wydrukowałbym się
  bym się wydrukował
  wydrukowałabym się
  bym się wydrukowała
  wydrukowałobym się
  bym się wydrukowało
  wydrukowalibyśmy się
  byśmy się wydrukowali
  wydrukowałybyśmy się
  byśmy się wydrukowały
  2 os. wydrukowałbyś się
  byś się wydrukował
  wydrukowałabyś się
  byś się wydrukowała
  wydrukowałobyś się
  byś się wydrukowało
  wydrukowalibyście się
  byście się wydrukowali
  wydrukowałybyście się
  byście się wydrukowały
  3 os. wydrukowałby się
  by się wydrukował
  wydrukowałaby się
  by się wydrukowała
  wydrukowałoby się
  by się wydrukowało
  wydrukowaliby się
  by się wydrukowali
  wydrukowałyby się
  by się wydrukowały

  bezosobnik: wydrukowano by się

  bezokolicznik: wydrukować się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: wydrukowawszy się

  gerundium: wydrukowanie się

 • Od: druk

CHRONOLOGIZACJA:
1996, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2017