doszczepiać

 • podawać dodatkową dawkę szczepionki
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  leki i sposoby leczenia, zabiegi, sprzęty medyczne

 • Ja Ewcię szczepiłam tymi płatnymi, bo nie chciałam potem doszczepiać na jakieś inne choroby.

  źródło: NKJP: Internet

  Pojawiały się opinie, żeby dziecko szczepione Prevenarem doszczepiać potem Pneumo23.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doszczepiam
  doszczepiamy
  2 os. doszczepiasz
  doszczepiacie
  3 os. doszczepia
  doszczepiają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doszczepiałem
  +(e)m doszczepiał
  doszczepiałam
  +(e)m doszczepiała
  doszczepiałom
  +(e)m doszczepiało
  doszczepialiśmy
  +(e)śmy doszczepiali
  doszczepiałyśmy
  +(e)śmy doszczepiały
  2 os. doszczepiałeś
  +(e)ś doszczepiał
  doszczepiałaś
  +(e)ś doszczepiała
  doszczepiałoś
  +(e)ś doszczepiało
  doszczepialiście
  +(e)ście doszczepiali
  doszczepiałyście
  +(e)ście doszczepiały
  3 os. doszczepiał
  doszczepiała
  doszczepiało
  doszczepiali
  doszczepiały

  bezosobnik: doszczepiano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę doszczepiał
  będę doszczepiać
  będę doszczepiała
  będę doszczepiać
  będę doszczepiało
  będę doszczepiać
  będziemy doszczepiali
  będziemy doszczepiać
  będziemy doszczepiały
  będziemy doszczepiać
  2 os. będziesz doszczepiał
  będziesz doszczepiać
  będziesz doszczepiała
  będziesz doszczepiać
  będziesz doszczepiało
  będziesz doszczepiać
  będziecie doszczepiali
  będziecie doszczepiać
  będziecie doszczepiały
  będziecie doszczepiać
  3 os. będzie doszczepiał
  będzie doszczepiać
  będzie doszczepiała
  będzie doszczepiać
  będzie doszczepiało
  będzie doszczepiać
  będą doszczepiali
  będą doszczepiać
  będą doszczepiały
  będą doszczepiać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doszczepiajmy
  2 os. doszczepiaj
  doszczepiajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doszczepiałbym
  bym doszczepiał
  doszczepiałabym
  bym doszczepiała
  doszczepiałobym
  bym doszczepiało
  doszczepialibyśmy
  byśmy doszczepiali
  doszczepiałybyśmy
  byśmy doszczepiały
  2 os. doszczepiałbyś
  byś doszczepiał
  doszczepiałabyś
  byś doszczepiała
  doszczepiałobyś
  byś doszczepiało
  doszczepialibyście
  byście doszczepiali
  doszczepiałybyście
  byście doszczepiały
  3 os. doszczepiałby
  by doszczepiał
  doszczepiałaby
  by doszczepiała
  doszczepiałoby
  by doszczepiało
  doszczepialiby
  by doszczepiali
  doszczepiałyby
  by doszczepiały

  bezosobnik: doszczepiano by

  bezokolicznik: doszczepiać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: doszczepiając

  gerundium: doszczepianie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: doszczepiający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: doszczepiany

  odpowiednik aspektowy: doszczepić

 • bez ograniczeń + doszczepiać +
  KOGO/CO + na CO
 • Zob. szczepić

CHRONOLOGIZACJA:
2006, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2015