alkan

 • chem.  związek organiczny występujący w gazie ziemnym i ropie naftowej, stosowany jako składnik paliw i surowiec w syntezach organicznych
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  materiały używane w przemyśle

 • synonimy:  parafina
  • cząsteczki, grupy, nazwy, wzory alkanów
 • Na miejscu stwierdziliśmy, że zapach jest już niewyczuwalny.Jego źródłem mógł być pojemnik, w którym przewożono alkan glinu, łatwopalną substancję, wyjątkowo wybuchową.

  źródło: NKJP: (ml): Zapach zmobilizował, Dziennik Łódzki, 2006-08-12

  Im więcej atomów węgla posiada alkan, tym mniej całkowite jest jego spalanie.

  źródło: NKJP: Internet

  Poniższa tabela przedstawia nazwy alkanów mające od 1 do 10 atomów węgla w cząsteczce: [...]

  źródło: NKJP: Internet

  Wytwarzanie alkanów maleje wraz ze wzrostem stężenia tlenu, rodniki alkilowe współzawodniczą bowiem z tlenem w reakcji oderwania wodoru.

  źródło: NKJP: Grzegorz Bartosz: Druga twarz tlenu, 1995

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. alkan
  alkany
  D. alkanu
  alkanów
  C. alkanowi
  alkanom
  B. alkan
  alkany
  N. alkanem
  alkanami
  Ms. alkanie
  alkanach
  W. alkanie
  alkany
 • internac.

  ang. alkane

  fr. alcane

  niem. Alkan

  z ar. al-qili

CHRONOLOGIZACJA:
1964, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.05.2018