sfraternizować się

 • książk.  nawiązać z kimś bliskie i przyjazne stosunki
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • Byłam właśnie w Londynie. Mieszkałam w hotelu Cadogan, w którym aresztowano mojego ulubieńca, i sfraternizowałam się z uroczym portierem, i teraz już zawsze będę dostawać pokój mojego ulubieńca. Numer 118.

  źródło: NKJP: Anna Bojarska, Maria Bojarska: Siostry B., 1996

  Naczelny najbardziej wypływowej gazety w Polsce jest za pan brat z obecnym prezydentem i wieloma innymi politykami. Szef telewizji publicznej jest również w politycznej pace pana prezydenta, szefowie wielu redakcji prasowych także sfraternizowali się z liczną gromadą polityków.

  źródło: NKJP: Indywidua i indywidualności, Dziennik Polski, 2000-09-01

  [...] tak się z nimi sfraternizował, że nawet ich zaprosił do siebie na balangę [...].

  źródło: NKJP: Krzysztof Varga: Chłopaki nie płaczą, 1996

  Debata jest niemożliwa [...]. Ale nie jest ona niemożliwa dlatego, że politycy i dziennikarze się sfraternizowali, a przynajmniej nie tylko dlatego. Jest niemożliwa, ponieważ system społeczno-polityczny ją uniemożliwia.

  źródło: NKJP: cleofas-wm.blog.pl/2010

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. sfraternizuję się
  sfraternizujemy się
  2 os. sfraternizujesz się
  sfraternizujecie się
  3 os. sfraternizuje się
  sfraternizują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. sfraternizowałem się
  +(e)m się sfraternizował
  sfraternizowałam się
  +(e)m się sfraternizowała
  sfraternizowałom się
  +(e)m się sfraternizowało
  sfraternizowaliśmy się
  +(e)śmy się sfraternizowali
  sfraternizowałyśmy się
  +(e)śmy się sfraternizowały
  2 os. sfraternizowałeś się
  +(e)ś się sfraternizował
  sfraternizowałaś się
  +(e)ś się sfraternizowała
  sfraternizowałoś się
  +(e)ś się sfraternizowało
  sfraternizowaliście się
  +(e)ście się sfraternizowali
  sfraternizowałyście się
  +(e)ście się sfraternizowały
  3 os. sfraternizował się
  sfraternizowała się
  sfraternizowało się
  sfraternizowali się
  sfraternizowały się

  bezosobnik: sfraternizowano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. sfraternizujmy się
  2 os. sfraternizuj się
  sfraternizujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. sfraternizowałbym się
  bym się sfraternizował
  sfraternizowałabym się
  bym się sfraternizowała
  sfraternizowałobym się
  bym się sfraternizowało
  sfraternizowalibyśmy się
  byśmy się sfraternizowali
  sfraternizowałybyśmy się
  byśmy się sfraternizowały
  2 os. sfraternizowałbyś się
  byś się sfraternizował
  sfraternizowałabyś się
  byś się sfraternizowała
  sfraternizowałobyś się
  byś się sfraternizowało
  sfraternizowalibyście się
  byście się sfraternizowali
  sfraternizowałybyście się
  byście się sfraternizowały
  3 os. sfraternizowałby się
  by się sfraternizował
  sfraternizowałaby się
  by się sfraternizowała
  sfraternizowałoby się
  by się sfraternizowało
  sfraternizowaliby się
  by się sfraternizowali
  sfraternizowałyby się
  by się sfraternizowały

  bezosobnik: sfraternizowano by się

  bezokolicznik: sfraternizować się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: sfraternizowawszy się

  gerundium: sfraternizowanie się

  odpowiednik aspektowy: fraternizować się

 • bez ograniczeń + sfraternizować się +
  z KIM
  Rzpl + sfraternizować się + bez ograniczeń
 • Od: fraternizować się

CHRONOLOGIZACJA:
1962, A. Grzymała-Siedlecki, "Niepospolici ludzie...", books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2017