uzyskiwać

 • książk.  stawać się posiadaczem czegoś, co było przedmiotem starań
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  rodzaje pracy


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  własność

 • synonimy:  pozyskiwać
  zasysać
  zdobywać
  zyskiwać
  antonimy:  tracić
  hiperonimy:  dostawać
  • inwestor, podatnik, przedsiębiorca, rolnik; komisja; gmina, miasto; firma uzyskuje coś; absolwenci, pracownicy, studenci, uczniowie; Polacy uzyskują coś
  • uzyskiwać informacje; dochód, dotację, fundusze, kredyt, pieniądze, premię, przychody, stypendium, środki, świadczenia, wpływy, wynagrodzenie; mandat; koncesję, licencję; akceptację, aprobatę, pozwolenie, prawo, uprawnienia, zezwolenie, zgodę; decyzję, odpowiedź, opinię; gwarancję; członkostwo, obywatelstwo; awans; status, stopień, tytuł; pomoc, poparcie, wsparcie; przewagę; energię, moc, prędkość; czas, rezultat, wynik; certyfikaty, doktorat, dyplom, kwalifikacje; dostęp, możliwość, szansę; efekt czegoś
  • uzyskiwać coś dla gospodarzy; dla Polski
  • uzyskiwać coś od podatników, od sponsorów; od państwa, od rządu; od banków
  • uzyskiwać coś przy pomocy czegoś, przy zastosowaniu czegoś
  • uzyskiwać coś w badaniach; w eksporcie; w dwuboju, w eliminacjach
  • uzyskiwać coś z działalności, z eksportu, z pracy, z wynajmu; z prywatyzacji; z rolnictwa; z budżetu, z funduszu; z opłat, z podatku
  • uzyskiwać coś za produkty
  • łatwo; szybko uzyskiwać; uzyskiwać bezpłatnie; automatycznie
  • chcieć; móc uzyskiwać
  • konieczność, możliwość; procedury, warunki uzyskiwania czegoś
 • Demokracje europejskie [...] formowały się w miarę, jak rosnące w siłę nowe warstwy społeczne (najpierw szlachta, potem mieszczaństwo) uzyskiwały dla siebie przywileje i gwarancje osobistej wolności [...].

  źródło: NKJP: Jerzy Surdykowski: Ameryka, Ameryka..., Gazeta Wyborcza, 1998-08-13

  Dzieci [...] próbują uzyskiwać od rodziców to, czego pragną, a rodzice nie zawsze chcą lub mogą te pragnienia realizować.

  źródło: NKJP: Eugenia Mandal: Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach, 2008

  [...] siedemnastolatek Grzegorz Kłosowski zajął szóste miejsce uzyskując w dwuboju 227,5 kg (97,5+130).

  źródło: NKJP: (aa): Złoty emigrant, Dziennik Zachodni, 2001-05-08

  Głównym źródłem zasilania programów profilaktyki antyalkoholowej są pieniądze, jakie gmina uzyskuje z wydawania pozwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście przez handlowców.

  źródło: NKJP: Andrzej Dembowski: Zarząd zdecydował, Gazeta Miejska, nr 8, 2000

  Inny sposób okradania budżetu to uzyskiwanie ulg metodami, które mogą rodzić podejrzenie korupcji.

  źródło: NKJP: Wraca kierownicza siła, Gazeta Wyborcza, 1995-05-29

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. uzyskuję
  uzyskujemy
  2 os. uzyskujesz
  uzyskujecie
  3 os. uzyskuje
  uzyskują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. uzyskiwałem
  +(e)m uzyskiwał
  uzyskiwałam
  +(e)m uzyskiwała
  uzyskiwałom
  +(e)m uzyskiwało
  uzyskiwaliśmy
  +(e)śmy uzyskiwali
  uzyskiwałyśmy
  +(e)śmy uzyskiwały
  2 os. uzyskiwałeś
  +(e)ś uzyskiwał
  uzyskiwałaś
  +(e)ś uzyskiwała
  uzyskiwałoś
  +(e)ś uzyskiwało
  uzyskiwaliście
  +(e)ście uzyskiwali
  uzyskiwałyście
  +(e)ście uzyskiwały
  3 os. uzyskiwał
  uzyskiwała
  uzyskiwało
  uzyskiwali
  uzyskiwały

  bezosobnik: uzyskiwano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę uzyskiwał
  będę uzyskiwać
  będę uzyskiwała
  będę uzyskiwać
  będę uzyskiwało
  będę uzyskiwać
  będziemy uzyskiwali
  będziemy uzyskiwać
  będziemy uzyskiwały
  będziemy uzyskiwać
  2 os. będziesz uzyskiwał
  będziesz uzyskiwać
  będziesz uzyskiwała
  będziesz uzyskiwać
  będziesz uzyskiwało
  będziesz uzyskiwać
  będziecie uzyskiwali
  będziecie uzyskiwać
  będziecie uzyskiwały
  będziecie uzyskiwać
  3 os. będzie uzyskiwał
  będzie uzyskiwać
  będzie uzyskiwała
  będzie uzyskiwać
  będzie uzyskiwało
  będzie uzyskiwać
  będą uzyskiwali
  będą uzyskiwać
  będą uzyskiwały
  będą uzyskiwać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. uzyskujmy
  2 os. uzyskuj
  uzyskujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. uzyskiwałbym
  bym uzyskiwał
  uzyskiwałabym
  bym uzyskiwała
  uzyskiwałobym
  bym uzyskiwało
  uzyskiwalibyśmy
  byśmy uzyskiwali
  uzyskiwałybyśmy
  byśmy uzyskiwały
  2 os. uzyskiwałbyś
  byś uzyskiwał
  uzyskiwałabyś
  byś uzyskiwała
  uzyskiwałobyś
  byś uzyskiwało
  uzyskiwalibyście
  byście uzyskiwali
  uzyskiwałybyście
  byście uzyskiwały
  3 os. uzyskiwałby
  by uzyskiwał
  uzyskiwałaby
  by uzyskiwała
  uzyskiwałoby
  by uzyskiwało
  uzyskiwaliby
  by uzyskiwali
  uzyskiwałyby
  by uzyskiwały

  bezosobnik: uzyskiwano by

  bezokolicznik: uzyskiwać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: uzyskując

  gerundium: uzyskiwanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: uzyskujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: uzyskiwany

  odpowiednik aspektowy: uzyskać

 • bez ograniczeń + uzyskiwać +
  CO + (CZYM)
  bez ograniczeń + uzyskiwać +
  CO + (dla KOGO)
  bez ograniczeń + uzyskiwać +
  CO + (od KOGO)
  bez ograniczeń + uzyskiwać +
  CO + (w CZYM)
  bez ograniczeń + uzyskiwać +
  CO + (z CZEGO)
  bez ograniczeń + uzyskiwać +
  CO + (za CO)
 • Zob. zyskać

 • Uznawane za błędne w znaczeniu: 'pozyskiwać sobie kogoś, coś'

CHRONOLOGIZACJA:
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2011