fetyszyzacja

 • książk.  pejorat.  bezkrytyczne czczenie, akceptowanie lub uznawanie za bardzo ważne czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  fetyszyzm
 • Konsekwencją fetyszyzacji pracy produkcyjnej jest fakt, że w oczach zafascynowanych techniką narratorów ludźmi niepełnowartościowymi lub zgoła szkodliwymi są osoby nie pracujące w produkcji.

  źródło: NKJP: Stanisław Barańczak: Poezja i duch uogólnienia, 1996

  Dotychczasowa, zresztą historycznie uzasadniona, fetyszyzacja wzrostu gospodarczego i postępu technicznego prowadzi do zatarcia podmiotowej roli człowieka w rozwoju [...].

  źródło: NKJP: Lech Zacher: Cywilizacja techniczna a problemy organizacji zarządzania (kilka refleksji futurologicznych), Humanizm Pracy, nr 5-6, 1973

  Fetyszyzacja kobiecego ciała w filmie i reklamie uzmysławia, że kobieta może zaistnieć w rejestrze wizualności wyłącznie jako brak, pustka znaczona (manipulowana) przez męskie pragnienie.

  źródło: NKJP: Tomasz Plata: Być i nie być, 2009

  Powodem wzrostu przestępczości wśród ochroniarzy jest obecna w tym środowisku fetyszyzacja uprawnień i posiadanej broni.

  źródło: NKJP: Ochrona przed ochroniarzami, Dziennik Polski, 2001-06-16

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. fetyszyzacja
  fetyszyzacje
  D. fetyszyzacji
  fetyszyzacji
  neut
  fetyszyzacyj
  char
  C. fetyszyzacji
  fetyszyzacjom
  B. fetyszyzację
  fetyszyzacje
  N. fetyszyzacją
  fetyszyzacjami
  Ms. fetyszyzacji
  fetyszyzacjach
  W. fetyszyzacjo
  fetyszyzacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + fetyszyzacja +
  CZEGO
 • internac.

  ang. fetishization

  fr. fétichisation

  Od: fetysz

CHRONOLOGIZACJA:
1930, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2017