zmistyfikować

 • książk.  celowo nadać czemuś pozory prawdy
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

 • Grass opowiadał, z jakim trudem docierał do prawdziwej, nie zmistyfikowanej wersji wydarzeń.

  źródło: NKJP: Aleksandra Ubertowska: Guenter Grass w Gdańsku, Gazeta Wyborcza, 1997-08-14

  Większość informacji podawanych w trakcie rozmowy jest zmistyfikowana.

  źródło: NKJP: Eryk Krasucki: Międzynarodowy komunista Jerzy Borejsza – biografia polityczna, 2009

  Tu fakty są miażdżące, panie pośle Rulewski. Proszę pamiętać, że nie da się ich zmistyfikować, obejść albo zrobić z nimi tego, co często panowie próbują robić.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 15.09.1995

  Przez chwilę sam próbowałem uwierzyć w zbójnicka mistykę, która wydawała się być najcenniejszą cząstką ludowej tradycji. Jak szydło z worka, wylazło natrętne pytanie - co tu jest prawdą, a co trzeba było zmistyfikować.

  źródło: NKJP: Peter Laučik: Wędrówka w czasie i przestrzeni - Na zbójeckiej ścieżce, Tygodnik Podhalański nr 47, 1999

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zmistyfikuję
  zmistyfikujemy
  2 os. zmistyfikujesz
  zmistyfikujecie
  3 os. zmistyfikuje
  zmistyfikują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zmistyfikowałem
  +(e)m zmistyfikował
  zmistyfikowałam
  +(e)m zmistyfikowała
  zmistyfikowałom
  +(e)m zmistyfikowało
  zmistyfikowaliśmy
  +(e)śmy zmistyfikowali
  zmistyfikowałyśmy
  +(e)śmy zmistyfikowały
  2 os. zmistyfikowałeś
  +(e)ś zmistyfikował
  zmistyfikowałaś
  +(e)ś zmistyfikowała
  zmistyfikowałoś
  +(e)ś zmistyfikowało
  zmistyfikowaliście
  +(e)ście zmistyfikowali
  zmistyfikowałyście
  +(e)ście zmistyfikowały
  3 os. zmistyfikował
  zmistyfikowała
  zmistyfikowało
  zmistyfikowali
  zmistyfikowały

  bezosobnik: zmistyfikowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zmistyfikujmy
  2 os. zmistyfikuj
  zmistyfikujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zmistyfikowałbym
  bym zmistyfikował
  zmistyfikowałabym
  bym zmistyfikowała
  zmistyfikowałobym
  bym zmistyfikowało
  zmistyfikowalibyśmy
  byśmy zmistyfikowali
  zmistyfikowałybyśmy
  byśmy zmistyfikowały
  2 os. zmistyfikowałbyś
  byś zmistyfikował
  zmistyfikowałabyś
  byś zmistyfikowała
  zmistyfikowałobyś
  byś zmistyfikowało
  zmistyfikowalibyście
  byście zmistyfikowali
  zmistyfikowałybyście
  byście zmistyfikowały
  3 os. zmistyfikowałby
  by zmistyfikował
  zmistyfikowałaby
  by zmistyfikowała
  zmistyfikowałoby
  by zmistyfikowało
  zmistyfikowaliby
  by zmistyfikowali
  zmistyfikowałyby
  by zmistyfikowały

  bezosobnik: zmistyfikowano by

  bezokolicznik: zmistyfikować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: zmistyfikowawszy

  gerundium: zmistyfikowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: zmistyfikowany

  Inne uwagi

  Zwykle imb

 • Od: mistyfikować

CHRONOLOGIZACJA:
1846, SJPDor
1927, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2016