fitocenologia

 • bot.  nauka zajmująca się badaniem oraz klasyfikowaniem zbiorowisk roślinnych występujących w naturze
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

 • W fitocenologii zespół jest najniższym hierarchicznie typem fitocenozy, który ma na określonym terytorium swoistą i charakterystyczną kombinację stowarzyszonych ilościowo i jakościowo gatunków.

  źródło: Internet: wnozir.zut.edu.pl

  W 1984 r. kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Józef Szoszkiewicz, poszerzając horyzonty Katedry i wprowadzając do badań zagadnienia dotyczące fitocenologii, oceny odmian traw pastewnych, występowania motylkowatych w pratocenozach oraz wpływu człowieka na środowisko.

  źródło: Internet: au.poznan.pl

  [...] jak zauważa K. Petrusewicz, w okresie międzywojennym, chyba poza hydrobiologią czy fitocenologią, nie było w Polsce ekologii z prawdziwego zdarzenia. Kilku biologów i zoologów jedynie „ekologizowało” swoje badania, zwłaszcza faunistyczne, florystyczne i biogeograficzne. Nie istniała w tym czasie ani jedna placówka badawcza z nazwy ekologiczna.

  źródło: Internet: Jacek Łapiński, Gajirbeg Abdurakhmanov: Rozwój myśli ekologicznej w Polsce i w Rosji - wybrane aspekty, 2005 (bc.bdsandomierz.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. fitocenologia
  fitocenologie
  D. fitocenologii
  fitocenologii
  neut
  fitocenologij
  char
  C. fitocenologii
  fitocenologiom
  B. fitocenologię
  fitocenologie
  N. fitocenologią
  fitocenologiami
  Ms. fitocenologii
  fitocenologiach
  W. fitocenologio
  fitocenologie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • gr. koinós 'wspólny; ogólny' + gr. lógos 'mowa; słowo' + gr. phytón 'roślina'

CHRONOLOGIZACJA:
1952, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Geographia, geologia, mineralogia et petrographia. Sectio B, Tomy 5-7, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2017