segmentować

 • książk.  wyodrębniać w czymś mniejsze elementy składowe
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • synonimy:  segmentyzować
  hiperonimy:  dzielić
  • segmentować klientów, rynek
 • Precyzyjnie segmentujemy rynek, aby każdemu klientowi zaproponować dokładnie do niego skierowany produkt, pakiet usług.

  źródło: NKJP: Witold Jajszczok: Rok klienta, Dziennik Zachodni, 2001-01-15

  Często bankowi specjaliści od marketingu segmentują klientów według wieku i profesji.

  źródło: NKJP: Zbigniew Dobosiewicz: Podstawy bankowości, 1998

  Wzrok i słuch segmentują rzeczywistość, dzieląc ją zgodnie z poleceniami intelektu w przejrzyste struktury.

  źródło: NKJP: Tomasz Plata: Być i nie być, 2009

  Dla Vaneigema rewolucja oznacza przeciwstawienie się wszelkiej władzy rozumianej jako siła segmentująca i racjonalizująca życie, ograniczająca subiektywność, podmiotowość człowieka.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Miłość, wojna, rewolucja : szkice na czas kryzysu, 2009

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. segmentuję
  segmentujemy
  2 os. segmentujesz
  segmentujecie
  3 os. segmentuje
  segmentują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. segmentowałem
  +(e)m segmentował
  segmentowałam
  +(e)m segmentowała
  segmentowałom
  +(e)m segmentowało
  segmentowaliśmy
  +(e)śmy segmentowali
  segmentowałyśmy
  +(e)śmy segmentowały
  2 os. segmentowałeś
  +(e)ś segmentował
  segmentowałaś
  +(e)ś segmentowała
  segmentowałoś
  +(e)ś segmentowało
  segmentowaliście
  +(e)ście segmentowali
  segmentowałyście
  +(e)ście segmentowały
  3 os. segmentował
  segmentowała
  segmentowało
  segmentowali
  segmentowały

  bezosobnik: segmentowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę segmentował
  będę segmentować
  będę segmentowała
  będę segmentować
  będę segmentowało
  będę segmentować
  będziemy segmentowali
  będziemy segmentować
  będziemy segmentowały
  będziemy segmentować
  2 os. będziesz segmentował
  będziesz segmentować
  będziesz segmentowała
  będziesz segmentować
  będziesz segmentowało
  będziesz segmentować
  będziecie segmentowali
  będziecie segmentować
  będziecie segmentowały
  będziecie segmentować
  3 os. będzie segmentował
  będzie segmentować
  będzie segmentowała
  będzie segmentować
  będzie segmentowało
  będzie segmentować
  będą segmentowali
  będą segmentować
  będą segmentowały
  będą segmentować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. segmentujmy
  2 os. segmentuj
  segmentujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. segmentowałbym
  bym segmentował
  segmentowałabym
  bym segmentowała
  segmentowałobym
  bym segmentowało
  segmentowalibyśmy
  byśmy segmentowali
  segmentowałybyśmy
  byśmy segmentowały
  2 os. segmentowałbyś
  byś segmentował
  segmentowałabyś
  byś segmentowała
  segmentowałobyś
  byś segmentowało
  segmentowalibyście
  byście segmentowali
  segmentowałybyście
  byście segmentowały
  3 os. segmentowałby
  by segmentował
  segmentowałaby
  by segmentowała
  segmentowałoby
  by segmentowało
  segmentowaliby
  by segmentowali
  segmentowałyby
  by segmentowały

  bezosobnik: segmentowano by

  bezokolicznik: segmentować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: segmentując

  gerundium: segmentowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: segmentujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: segmentowany

  odpowiednik aspektowy: posegmentować

 • bez ograniczeń + segmentować +
  KOGO/CO
 • Od: segment

CHRONOLOGIZACJA:
1998, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2016