otańcować się

 • pot.  otańczyć się
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  muzyka


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Czas wolny

  rozrywka

 • Tak się otańcowałam, że dziś nogi bolą, ale dla takiej imprezy warto było.

  źródło: Internet: facebook.com

  Otańcowałam się, że głowa mała, co piosenka, to [...] na parkiecie.

  źródło: Internet: photoblog.pl

  Za dużo się otańcował w nocy.

  źródło: Internet: insomnia.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. otańcuję się
  otańcujemy się
  2 os. otańcujesz się
  otańcujecie się
  3 os. otańcuje się
  otańcują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. otańcowałem się
  +(e)m się otańcował
  otańcowałam się
  +(e)m się otańcowała
  otańcowałom się
  +(e)m się otańcowało
  otańcowaliśmy się
  +(e)śmy się otańcowali
  otańcowałyśmy się
  +(e)śmy się otańcowały
  2 os. otańcowałeś się
  +(e)ś się otańcował
  otańcowałaś się
  +(e)ś się otańcowała
  otańcowałoś się
  +(e)ś się otańcowało
  otańcowaliście się
  +(e)ście się otańcowali
  otańcowałyście się
  +(e)ście się otańcowały
  3 os. otańcował się
  otańcowała się
  otańcowało się
  otańcowali się
  otańcowały się

  bezosobnik: otańcowano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. otańcujmy się
  2 os. otańcuj się
  otańcujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. otańcowałbym się
  bym się otańcował
  otańcowałabym się
  bym się otańcowała
  otańcowałobym się
  bym się otańcowało
  otańcowalibyśmy się
  byśmy się otańcowali
  otańcowałybyśmy się
  byśmy się otańcowały
  2 os. otańcowałbyś się
  byś się otańcował
  otańcowałabyś się
  byś się otańcowała
  otańcowałobyś się
  byś się otańcowało
  otańcowalibyście się
  byście się otańcowali
  otańcowałybyście się
  byście się otańcowały
  3 os. otańcowałby się
  by się otańcował
  otańcowałaby się
  by się otańcowała
  otańcowałoby się
  by się otańcowało
  otańcowaliby się
  by się otańcowali
  otańcowałyby się
  by się otańcowały

  bezosobnik: otańcowano by się

  bezokolicznik: otańcować się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: otańcowawszy się

  gerundium: otańcowanie się

 • Od: taniec; por. tańcować

CHRONOLOGIZACJA:
2004, Internet: http://anyska.blogi.pl/
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2015