mokradełko

 • niewielkich rozmiarów grząski i podmokły obszar porośnięty roślinnością
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  zbiorniki wodne


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  gleba

 • synonimy:  bagienko
 • W dobrze znanych mi wsiach na Podlasiu powycinano bujne zakrzaczenia, kępy drzew dwunastometrowych, zasypano mokradełko, gdzie od lat była spokojna ostoja dla licznych gatunków ptaków, zajęcy, żab i jaszczurek.

  źródło: NKJP: Andrzej Mirski: Ekolodzy bez granic o potrzebie podejmowania trudniejszych działań dla przyrody, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 1999-12-01

  Staw zamienił się w mokradełko porosłe sitowiem i kwaśną trawą i nie może już odbijać nocą oświetlonych okien, a za dnia białych ścian domu.

  źródło: Hanna Mortkowicz-Olczakowa: O Stefanie Żeromskim, 1964 (books.google.pl)

  Istotne są również znajdujące się tu mokradełka i oczka wodne. Środkowa część potoku jest zasilana przede wszystkim powierzchniowo, przez spływ wody ze zboczy.

  źródło: Tomasz Parteka: Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich, 2005 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. mokradełko
  mokradełka
  D. mokradełka
  mokradełek
  C. mokradełku
  mokradełkom
  B. mokradełko
  mokradełka
  N. mokradełkiem
  mokradełkami
  Ms. mokradełku
  mokradełkach
  W. mokradełko
  mokradełka

 • Zob. mokry

CHRONOLOGIZACJA:
1946, Materiały do fizjografii kraju, 1-20, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2017