rynkowo

 • w sposób dotyczący rynku - wyobrażonej przestrzeni, w której odbywa się kupno i sprzedaż
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  handel i usługi


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

  • myśleć rynkowo
  • atrakcyjny, nierealny; oprocentowany; zorientowany rynkowo
 • Serek […] okazał się wyrobem na tyle atrakcyjnym rynkowo, że w hurtowniach i sklepach pojawiły się podobne wyroby innych producentów.

  źródło: NKJP: (JAS): Bój o serek, Dziennik Bałtycki, 2002-03-27

  W przekazanej mi kalkulacji zastosowaliście nierealną rynkowo stawkę za roboczogodzinę […].

  źródło: NKJP: Redakcja: Zaniżyli dwukrotnie?, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2005-10-25

  Obecnie, gdy Telekomunikacja Polska jest spółką giełdową, w pełni zorientowaną rynkowo, zainteresowana jest ona przede wszystkim inwestycjami o wysokiej stopie zwrotu inwestycji.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 23.09.1999,

  Majątek jest w znacznym stopniu zamortyzowany, a jednak rynkowo stanowi poważną wartość.

  źródło: NKJP: Miasto się ceni, Dziennik Polski, 2003-09-26

  Wracam do ceny Banku Śląskiego. Dlaczego nie próbowaliście ustalić jej rynkowo, wypuszczając akcje na giełdę?

  źródło: NKJP: Jacek Żakowski: Zmiana warty przy konfiturach, Gazeta Wyborcza, 1994-02-12

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy rynkowo

 • Od: rynek

CHRONOLOGIZACJA:
1988, NSP
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2016