ibid.

 • Wyrażenie używane w przypisach i cytowaniach w pracach naukowych.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  wydawnictwa

 • 2. Condry J., Popper K., Telewizja zagrożenie dla demokracji, Warszawa 1996.
  3. Ibid., s. 13-14

  źródło: NKJP: Justyna Sobecka: Oblicze rodziny w mediach, Wychowawca nr 114, 2002-06

  Ogilvie (1974 za: Heil, 1993i) sugeruje, że sportowcy uprawiający sporty o wysokim ryzyku czynią to, by zademonstrować, iż są prawdziwymi mężczyznami. Manifestują jednocześnie podświadomą chęć śmierci i zmierzenia się ze strachem. Na podstawie przeprowadzonych badań (ibid.) stwierdziła również, że zawodnicy uczestniczący w sportach o wysokim ryzyku nie są emocjonalnie niestabilni czy neurotyczni.

  źródło: NKJP: Jan Blecharz: Sportowiec w sytuacji urazu fizycznego, 2008

  J. Zaruba, Anegdoty o Fiszerze, „Nowiny Literackie”, 1947, nr 1 (z rysunkami autora). Por. tegoż Sprostowanie, ibid., nr 7.

  źródło: NKJP: Zbigniew Raszewski: Raptularz (1965-67), 1967

Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2015