roztańcować się

 • pot.  roztańczyć się
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  muzyka


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Czas wolny

  rozrywka

 • Roztańcowałem się i chcę więcej, koniecznie więcej!

  źródło: Internet: photoblog.pl

  Wesele udało się wspaniale. Ja roztańcowałam się [...] z ludźmi, których prawie nie znam.

  źródło: Internet: zwierzaki.org

  Wszyscy wiedzieli, a tym bardziej i wujek, że Wawrzek, jak się roztańcuje, to tańczy bez opamiętania, do “upadłego”.

  źródło: Internet: brozbar.cieplowizja.pl

  Staszek rozhulał się, roztańcował i szybko do hotelu nie wrócił.

  źródło: no: Historia Turnieju Czterech Skoczni, 2001-12-27 (sport.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. roztańcuję się
  roztańcujemy się
  2 os. roztańcujesz się
  roztańcujecie się
  3 os. roztańcuje się
  roztańcują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. roztańcowałem się
  +(e)m się roztańcował
  roztańcowałam się
  +(e)m się roztańcowała
  roztańcowałom się
  +(e)m się roztańcowało
  roztańcowaliśmy się
  +(e)śmy się roztańcowali
  roztańcowałyśmy się
  +(e)śmy się roztańcowały
  2 os. roztańcowałeś się
  +(e)ś się roztańcował
  roztańcowałaś się
  +(e)ś się roztańcowała
  roztańcowałoś się
  +(e)ś się roztańcowało
  roztańcowaliście się
  +(e)ście się roztańcowali
  roztańcowałyście się
  +(e)ście się roztańcowały
  3 os. roztańcował się
  roztańcowała się
  roztańcowało się
  roztańcowali się
  roztańcowały się

  bezosobnik: roztańcowano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. roztańcujmy się
  2 os. roztańcuj się
  roztańcujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. roztańcowałbym się
  bym się roztańcował
  roztańcowałabym się
  bym się roztańcowała
  roztańcowałobym się
  bym się roztańcowało
  roztańcowalibyśmy się
  byśmy się roztańcowali
  roztańcowałybyśmy się
  byśmy się roztańcowały
  2 os. roztańcowałbyś się
  byś się roztańcował
  roztańcowałabyś się
  byś się roztańcowała
  roztańcowałobyś się
  byś się roztańcowało
  roztańcowalibyście się
  byście się roztańcowali
  roztańcowałybyście się
  byście się roztańcowały
  3 os. roztańcowałby się
  by się roztańcował
  roztańcowałaby się
  by się roztańcowała
  roztańcowałoby się
  by się roztańcowało
  roztańcowaliby się
  by się roztańcowali
  roztańcowałyby się
  by się roztańcowały

  bezosobnik: roztańcowano by się

  bezokolicznik: roztańcować się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: roztańcowawszy się

  gerundium: roztańcowanie się

  odpowiednik aspektowy: roztańcowywać się

 • Od: taniec

CHRONOLOGIZACJA:
1572, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2016