skanalizować

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

3. emocje

 • 3.

  spowodować ukierunkowanie czyjeś działalności lub zachowań w pożądaną stronę
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • Białe władze, chcąc skanalizować bunt czarnej większości, próbowały włączyć murzyńskich polityków do rządu.

  źródło: NKJP: Wojciech Jagielski: Zuluski wódz przez jeden dzień będzie prezydentem RPA Gazeta Wyborcza, 1997-02-01

  Przy okazji 10 rocznicy powstania Republiki Czeskiej zabrał głos jeden z autorów decyzji Vaclav Klaus i stwierdził, że i on, i Mečiar [...] - odczytując nastroje społeczne - skanalizowali je i nadali im cywilizowaną formę.

  źródło: NKJP: Andrzej Krawczyk: Aksamitny rozwód, Polityka, 2008-01-05

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skanalizuję
  skanalizujemy
  2 os. skanalizujesz
  skanalizujecie
  3 os. skanalizuje
  skanalizują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skanalizowałem
  +(e)m skanalizował
  skanalizowałam
  +(e)m skanalizowała
  skanalizowałom
  +(e)m skanalizowało
  skanalizowaliśmy
  +(e)śmy skanalizowali
  skanalizowałyśmy
  +(e)śmy skanalizowały
  2 os. skanalizowałeś
  +(e)ś skanalizował
  skanalizowałaś
  +(e)ś skanalizowała
  skanalizowałoś
  +(e)ś skanalizowało
  skanalizowaliście
  +(e)ście skanalizowali
  skanalizowałyście
  +(e)ście skanalizowały
  3 os. skanalizował
  skanalizowała
  skanalizowało
  skanalizowali
  skanalizowały

  bezosobnik: skanalizowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skanalizujmy
  2 os. skanalizuj
  skanalizujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skanalizowałbym
  bym skanalizował
  skanalizowałabym
  bym skanalizowała
  skanalizowałobym
  bym skanalizowało
  skanalizowalibyśmy
  byśmy skanalizowali
  skanalizowałybyśmy
  byśmy skanalizowały
  2 os. skanalizowałbyś
  byś skanalizował
  skanalizowałabyś
  byś skanalizowała
  skanalizowałobyś
  byś skanalizowało
  skanalizowalibyście
  byście skanalizowali
  skanalizowałybyście
  byście skanalizowały
  3 os. skanalizowałby
  by skanalizował
  skanalizowałaby
  by skanalizowała
  skanalizowałoby
  by skanalizowało
  skanalizowaliby
  by skanalizowali
  skanalizowałyby
  by skanalizowały

  bezosobnik: skanalizowano by

  bezokolicznik: skanalizować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: skanalizowawszy

  gerundium: skanalizowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: skanalizowany

  odpowiednik aspektowy: kanalizować

 • bez ograniczeń + skanalizować +
  CO
 • Od: kanalizować