fragmentaryzm

 • książk.  cecha czegoś, co nie tworzy zwartej całości, lecz składa się z fragmentów
 • Ms. lp wymawiany: [fragmentaryźmie] lub [fragmentaryzmie].

 • [fragmentarysm] lub [fragmentaryzm]

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

 • Eko-filozofia sama w sobie zawiera pierwiastek holistyczny, w przeciwieństwie do fragmentaryzmu i małostkowości (materialnej) filozofii współczesnej.

  źródło: NKJP: Marek Niechwiej: Eko-filozofia w koncepcie prof. Henryka Skolimowskiego, Zielone Brygady. Pismo Ekologów, 2003-08-01

  [...] preferują prywatność, konfesyjność, fragmentaryzm i różnorodność gatunkową. Polscy pisarze masowo zwrócili się ku formom literackim ukształtowanym już w staropolszczyźnie, wzbogacając je środkami wykształconymi w XX wieku przez rozwój prozy niefabularnej, nauk humanistycznych oraz prasy.

  źródło: NKJP: Stanisław Bereś: Apocalypsis według St. Lema, Gazeta Wyborcza, 1996-01-17

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. fragmentaryzm
  fragmentaryzmy
  D. fragmentaryzmu
  fragmentaryzmów
  C. fragmentaryzmowi
  fragmentaryzmom
  B. fragmentaryzm
  fragmentaryzmy
  N. fragmentaryzmem
  fragmentaryzmami
  Ms. fragmentaryzmie
  fragmentaryzmach
  W. fragmentaryzmie
  fragmentaryzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + fragmentaryzm +
  (CZEGO)
 • Zob. fragment

CHRONOLOGIZACJA:
1920, Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU, Tomy 24-27, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2017