tonizm

 • lit.  system metryczny wiersza charakteryzujący się występowaniem tej samej liczby akcentów wyrazowych w wersach przy dowolnej liczbie sylab
 • Ms. lp wymawiany: [toniźmie] lub [tonizmie].

 • [tonism] lub [tonizm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

  • tonizm i sylabizm, tonizm i sylabotonizm
 • Tonizm może być łączony w wierszu z sylabizmem, tak pisał między innymi Broniewski.

  źródło: NKJP: Internet

  Okres wstępnego wykształcania się systemu trwa od początku wieku XX do lat pierwszej wojny światowej, kiedy to w 1916 roku opublikowany został zbiór Kasprowiczowski Księga ubogich, który uznano za manifest tonizmu, a istnienie tego systemu wersyfikacyjnego zostało dostrzeżone przez szerszy ogół.

  źródło: Teresa Dobrzyńska, Zdzisława Kopczyńska: Tonizm, 1979 (pracownik.kul.pl)

  [...] w tonizmie z zasady nie występuje przerzutnia, a rozmiar sylabiczny jest rzeczą nieistotną.

  źródło: Internet: notatek.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. tonizm
  tonizmy
  D. tonizmu
  tonizmów
  C. tonizmowi
  tonizmom
  B. tonizm
  tonizmy
  N. tonizmem
  tonizmami
  Ms. tonizmie
  tonizmach
  W. tonizmie
  tonizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • z gr. tónos 'napięcie, dźwięk'

CHRONOLOGIZACJA:
1935, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2016