odtańcowywać

 • pot.  wykonywać do końca jakiś taniec
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  muzyka


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Czas wolny

  rozrywka

 • [...] po złożeniu ofiary odtańcowuje dziki taniec [...].

  źródło: NKJP: Internet

  Nauka [...] tańca poszła dzieciom łatwo, całym zespołem zaśpiewały wczoraj przed publicznością piosenkę o twiście, odtańcowując go w refrenach.

  źródło: NKJP: Śpiewają, nie chorują, Dziennik Polski, 2000-04-12

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odtańcowuję
  odtańcowujemy
  2 os. odtańcowujesz
  odtańcowujecie
  3 os. odtańcowuje
  odtańcowują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odtańcowywałem
  +(e)m odtańcowywał
  odtańcowywałam
  +(e)m odtańcowywała
  odtańcowywałom
  +(e)m odtańcowywało
  odtańcowywaliśmy
  +(e)śmy odtańcowywali
  odtańcowywałyśmy
  +(e)śmy odtańcowywały
  2 os. odtańcowywałeś
  +(e)ś odtańcowywał
  odtańcowywałaś
  +(e)ś odtańcowywała
  odtańcowywałoś
  +(e)ś odtańcowywało
  odtańcowywaliście
  +(e)ście odtańcowywali
  odtańcowywałyście
  +(e)ście odtańcowywały
  3 os. odtańcowywał
  odtańcowywała
  odtańcowywało
  odtańcowywali
  odtańcowywały

  bezosobnik: odtańcowywano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę odtańcowywał
  będę odtańcowywać
  będę odtańcowywała
  będę odtańcowywać
  będę odtańcowywało
  będę odtańcowywać
  będziemy odtańcowywali
  będziemy odtańcowywać
  będziemy odtańcowywały
  będziemy odtańcowywać
  2 os. będziesz odtańcowywał
  będziesz odtańcowywać
  będziesz odtańcowywała
  będziesz odtańcowywać
  będziesz odtańcowywało
  będziesz odtańcowywać
  będziecie odtańcowywali
  będziecie odtańcowywać
  będziecie odtańcowywały
  będziecie odtańcowywać
  3 os. będzie odtańcowywał
  będzie odtańcowywać
  będzie odtańcowywała
  będzie odtańcowywać
  będzie odtańcowywało
  będzie odtańcowywać
  będą odtańcowywali
  będą odtańcowywać
  będą odtańcowywały
  będą odtańcowywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odtańcowujmy
  2 os. odtańcowuj
  odtańcowujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odtańcowywałbym
  bym odtańcowywał
  odtańcowywałabym
  bym odtańcowywała
  odtańcowywałobym
  bym odtańcowywało
  odtańcowywalibyśmy
  byśmy odtańcowywali
  odtańcowywałybyśmy
  byśmy odtańcowywały
  2 os. odtańcowywałbyś
  byś odtańcowywał
  odtańcowywałabyś
  byś odtańcowywała
  odtańcowywałobyś
  byś odtańcowywało
  odtańcowywalibyście
  byście odtańcowywali
  odtańcowywałybyście
  byście odtańcowywały
  3 os. odtańcowywałby
  by odtańcowywał
  odtańcowywałaby
  by odtańcowywała
  odtańcowywałoby
  by odtańcowywało
  odtańcowywaliby
  by odtańcowywali
  odtańcowywałyby
  by odtańcowywały

  bezosobnik: odtańcowywano by

  bezokolicznik: odtańcowywać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: odtańcowując

  gerundium: odtańcowywanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: odtańcowujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: odtańcowywany

  odpowiednik aspektowy: odtańcować

 • bez ograniczeń + odtańcowywać +
  CO
 • Zob. taniec

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2015