industrializować

 • książk.  rozwijać przemysł na określonym obszarze
 • [industrjalizować]

 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

 • synonimy:  uprzemysławiać
  • industrializować kraj, prowincję, region...
 • Wniosek był oczywisty: trzeba kraje tradycyjnie rolnicze industrializować, bo bez tego nie ma mowy o cywilizacyjnym postępie, a dystans między biednymi a bogatymi będzie się stale zwiększał.

  źródło: NKJP: Janusz Jankowiak: XXI wiek, Gazeta Wyborcza, 1998-06-26

  Putin industrializuje Rosję, buduje przemysł konsumpcyjny [...].

  źródło: Internet: forum.wolna-polska.pl

  Zresztą jeśli spojrzysz na same wielkie miasta, to Chiny już doganiają Koreę i Japonię, i to bez zadłużenia [...], po prostu ciągną za sobą zacofaną prowincję, którą industrializują i zabudowują wszelaką infrastrukturą szybciej niż jakikolwiek inny kraj na świecie, zostawiając resztę daleko w tyle.

  źródło: Internet: demotywatory.pl/4448149/Tak-wygladaja-dzisiejsze-Chiny

  Powojenną Polskę też meliorowano, urbanizowano i industrializowano.

  źródło: Internet: jerzy.63.neon24.pl/comments/5

  Industrializowany w latach istnienia NRD region łużycki ma nową strukturę demograficzną, stanowiącą rezultat migracji ludności rdzennie niemieckiej.

  źródło: Internet: ltn.uz.zgora.pl/PDF/rocz04/6.pdf

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. industrializuję
  industrializujemy
  2 os. industrializujesz
  industrializujecie
  3 os. industrializuje
  industrializują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. industrializowałem
  +(e)m industrializował
  industrializowałam
  +(e)m industrializowała
  industrializowałom
  +(e)m industrializowało
  industrializowaliśmy
  +(e)śmy industrializowali
  industrializowałyśmy
  +(e)śmy industrializowały
  2 os. industrializowałeś
  +(e)ś industrializował
  industrializowałaś
  +(e)ś industrializowała
  industrializowałoś
  +(e)ś industrializowało
  industrializowaliście
  +(e)ście industrializowali
  industrializowałyście
  +(e)ście industrializowały
  3 os. industrializował
  industrializowała
  industrializowało
  industrializowali
  industrializowały

  bezosobnik: industrializowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę industrializował
  będę industrializować
  będę industrializowała
  będę industrializować
  będę industrializowało
  będę industrializować
  będziemy industrializowali
  będziemy industrializować
  będziemy industrializowały
  będziemy industrializować
  2 os. będziesz industrializował
  będziesz industrializować
  będziesz industrializowała
  będziesz industrializować
  będziesz industrializowało
  będziesz industrializować
  będziecie industrializowali
  będziecie industrializować
  będziecie industrializowały
  będziecie industrializować
  3 os. będzie industrializował
  będzie industrializować
  będzie industrializowała
  będzie industrializować
  będzie industrializowało
  będzie industrializować
  będą industrializowali
  będą industrializować
  będą industrializowały
  będą industrializować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. industrializujmy
  2 os. industrializuj
  industrializujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. industrializowałbym
  bym industrializował
  industrializowałabym
  bym industrializowała
  industrializowałobym
  bym industrializowało
  industrializowalibyśmy
  byśmy industrializowali
  industrializowałybyśmy
  byśmy industrializowały
  2 os. industrializowałbyś
  byś industrializował
  industrializowałabyś
  byś industrializowała
  industrializowałobyś
  byś industrializowało
  industrializowalibyście
  byście industrializowali
  industrializowałybyście
  byście industrializowały
  3 os. industrializowałby
  by industrializował
  industrializowałaby
  by industrializowała
  industrializowałoby
  by industrializowało
  industrializowaliby
  by industrializowali
  industrializowałyby
  by industrializowały

  bezosobnik: industrializowano by

  bezokolicznik: industrializować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: industrializując

  gerundium: industrializowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: industrializujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: industrializowany

  odpowiednik aspektowy: zindustrializować

 • bez ograniczeń + industrializować +
  CO
 • internac.

  ang. industrialize

  fr. industrialiser

  niem. industrialisieren

CHRONOLOGIZACJA:
1960, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2017