paremiolog

 • kultur.  osoba zajmująca się naukowo badaniem przysłów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  prawdy i wartości życiowe


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

 • synonimy:  przysłowioznawca
 • Książka ta stanowi interesujący opis podobieństw i różnic, dających się zaobserwować w przysłowiach polskich i francuskich. Publikacja zawiera bogaty materiał porównawczy, interesujący nie tylko dla paremiologów.

  źródło: Internet: ksiazka.net.pl

  Chociaż paremiologiem nie jestem, śmiem twierdzić, że to przysłowie [...].

  źródło: Internet: forum.gram.pl

  W tej dziedzinie wzorował się na paremiologach zagranicznych, takich jak Erazm z Rotterdamu i Paolo Manuzio - zbieraczach powiedzeń i przysłów łacińskich i greckich [...].

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. paremiolog
  paremiolodzy
  paremiologowie
  ndepr
  paremiologi
  depr
  D. paremiologa
  paremiologów
  C. paremiologowi
  paremiologom
  B. paremiologa
  paremiologów
  N. paremiologiem
  paremiologami
  Ms. paremiologu
  paremiologach
  W. paremiologu
  paremiolodzy
  paremiologowie
  ndepr
  paremiologi
  depr
 • Zob. paremiologia

CHRONOLOGIZACJA:
1954, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2018