heterogeniczny

 • książk.  taki, na który składają się elementy pod pewnymi względami odmienne od siebie
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • synonimy:  różnoraki
  różnorodny
  wszelaki
  antonimy:  homogeniczny
  • heterogeniczny zbiór
 • Grupa 27 krajów byłego bloku wschodniego jest wysoce heterogeniczna: należą do niej gospodarki pod bardzo wieloma względami różniące się między sobą.

  źródło: NKJP: Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki: 6. Konwergencja typu beta (?3) i sigma (o) w krajach transformacji w latach 1990-2005, Wzrost gospodarczy w krajach transformacji Konwergencja czy dywergencja?, 2009

  Dopiero zetknięcie się ze sztuką Wschodu - a specjalnie ze sztuką Dalekiego Wschodu - wyjaśniło heterogeniczny charakter sztuki i niemożność sprowadzenia jej do jednej tradycji.

  źródło: NKJP: Jerzy Stempowski: Szkice literackie. Chimera jako zwierzę pociągowe: 1929-1941, 2001

  Dopiero wtedy stało się dla mnie jasne, że angielski w dużej mierze jest hybrydą, językiem heterogenicznym, pozostałością po wielu innych językach.

  źródło: NKJP: Owoce i korzenie, Dziennik Polski, 2000-05-05

  Podatek od dochodów osobistych jest heterogeniczny w tym sensie, że jest on różny zarówno w zależności od rodzaju dochodu (dochód z akcji czy instrumentu dłużnego), jak również w zależności od inwestora.

  źródło: NKJP: Jerzy Gajdka: Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, 2002

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. heterogeniczny
  heterogeniczny
  heterogeniczny
  heterogeniczne
  heterogeniczna
  D. heterogenicznego
  heterogenicznego
  heterogenicznego
  heterogenicznego
  heterogenicznej
  C. heterogenicznemu
  heterogenicznemu
  heterogenicznemu
  heterogenicznemu
  heterogenicznej
  B. heterogenicznego
  heterogenicznego
  heterogeniczny
  heterogeniczne
  heterogeniczną
  N. heterogenicznym
  heterogenicznym
  heterogenicznym
  heterogenicznym
  heterogeniczną
  Ms. heterogenicznym
  heterogenicznym
  heterogenicznym
  heterogenicznym
  heterogenicznej
  W. heterogeniczny
  heterogeniczny
  heterogeniczny
  heterogeniczne
  heterogeniczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. heterogeniczni
  heterogeniczni
  heterogeniczne
  heterogeniczne
  D. heterogenicznych
  heterogenicznych
  heterogenicznych
  heterogenicznych
  C. heterogenicznym
  heterogenicznym
  heterogenicznym
  heterogenicznym
  B. heterogenicznych
  heterogenicznych
  heterogenicznych
  heterogeniczne
  N. heterogenicznymi
  heterogenicznymi
  heterogenicznymi
  heterogenicznymi
  Ms. heterogenicznych
  heterogenicznych
  heterogenicznych
  heterogenicznych
  W. heterogeniczni
  heterogeniczni
  heterogeniczne
  heterogeniczne

 • łac. śred. heterogeneus

  z gr. heterogenḗs 'innego rodzaju, gatunku'

CHRONOLOGIZACJA:
1860, Przegląd Rzeczy Polskich, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2017