partycypacyjny

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1928, Ekonomista, Tom 1, books.google.pl
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 16.09.2018