coś kogoś ani ziębi, ani parzy

coś kogoś ani ziębi, ani grzeje

 • coś jest komuś obojętne
  • coś kogoś ani ziębi, ani grzeje
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • W ogóle szkoła ani mnie grzała, ani ziębiła.

  źródło: NKJP: Jerzy Pilch: Moje pierwsze samobójstwo i dziewięć innych opowieści, 2006

  [...] opinia publiczna nie przejmowała się jakimiś tam wywiadami. Przeciętnego obywatela wywiad ani grzeje, ani ziębi. Póki nie ma wojny.

  źródło: NKJP: Artur Baniewicz: Drzymalski przeciw Rzeczpospolitej, 2004

  Leszin, jak Ci może wiadomo, pożarł się mocno z Hybrydowcami, a zwłaszcza z panem Gąsiorowskim i ja się nie chcę w to mieszać. Mnie to ani ziębi, ani parzy.

  źródło: NKJP: Edward Stachura: Listy do pisarzy, 2006

  Czułam się winna, winna wobec niego i chociaż ta moja wina nie mogła go ani ziębić, ani grzać, czułabym się o wiele lepiej, gdybym jemu, właśnie jemu, mogła to wszystko opowiedzieć.

  źródło: NKJP: Ewa Nowacka: Może nie, może tak, 1976

 • typ frazy: fraza czasownikowa

  ndk, npch, odmienny: ziębić, parzyć
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2013