akces

 • książk.  przystąpienie do jakiejś organizacji lub jakichś działań
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  stosunki międzynarodowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • synonimy:  akcesja
  • ewentualny, formalny, polski; nasz akces
  • akces do grona, do grupy, do gry, do konfederacji, do obozu, do organizacji, do partii, do powstania, do pracy, do programu, do ruchu, do spółki, do stowarzyszenia, do udziału; do NATO, do UE, do Unii, do wspólnoty, do współpracy, do zespołu
  • podpisać/podpisywać, poprzeć/popierać, składać, zgłosić/zgłaszać, wyrazić/wyrażać akces
 • To odwołanie do chrześcijaństwa i dziedzictwa łacińskiego było wyrazem wiary w możliwość jednoczenia Europy nie mocą oręża, lecz siłą idei trwalszej niż podbój i niewolenie ludów. Warto dzisiaj o tym pamiętać w przeddzień naszego akcesu do Unii Europejskiej.

  źródło: NKJP: Aleksander W. MikoŁajczak: Wspólne gniazdo, Gazeta Poznańska, 2003-06-07

  [...] swój akces do gry zgłosiło blisko trzydzieści zespołów.

  źródło: NKJP: Adam Plutowski: Początek rozgrywek już w listopadzie, Dziennik Bałtycki, 2006-11-10

  Jeśli właściciele mieszkań wyrażą akces do tej inwestycji, remont rozpocznie się po wakacjach.

  źródło: NKJP: (ros ): Będą błyszczeć, Dziennik Bałtycki, 2004-07-26

  [...] dzisiaj akces i chęć odejścia z górnictwa wyraziło ponad 6 tys. górników w ciągu 5 miesięcy tego roku [...]

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 24.07.1998,

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. akces
  akcesy
  D. akcesu
  akcesów
  C. akcesowi
  akcesom
  B. akces
  akcesy
  N. akcesem
  akcesami
  Ms. akcesie
  akcesach
  W. akcesie
  akcesy

 • bez ograniczeń + akces +
  do CZEGO
 • łac. accēssus 'przystąpienie, zbliżnie się'

CHRONOLOGIZACJA:
1594, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2018