dożywiać

 • dostarczać dodatkowe jedzenie ludziom i zwierzętom, którym go brakuje
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Jedzenie i jego przygotowanie

  czynności związane z jedzeniem


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  hodowla i opieka nad zwierzętami; człowiek wobec zwierząt

 • synonimy:  dokarmiać
  • dożywiać bezdomnych, biednych, dzieci, najbiedniejszych, potrzebujących, ubogich, uczniów; zwierzynę
  • móc dożywiać
  • dofinansowywać, finansować, opłacać; organizować, prowadzić, rozpocząć; wspierać dożywianie
  • akcja, koszt, program; ośrodek dożywiania
  • pieniądze, środki na dożywianie
  • korzystać z dożywiania
 • Nikt przecież nie będzie polemizował z postulatem, by w ramach wyrównywania szans fundować stypendia czy dożywiać dzieci.

  źródło: NKJP: Janina Paradowska: Trzy lewe buty, Polityka, 2004

  W Polsce sprzedaje się rocznie karmę dla domowych psów i kotów za ok. 70 mln dolarów. Co piąty właściciel tych zwierząt dożywia je kupioną karmą.

  źródło: NKJP: Michał Matys: Zwierzęcy rynek, Gazeta Wyborcza, 1997-06-12

  Wiele zawdzięczam [...] pani woźnej, która dożywiała nas na przerwach, gdy przedłużały się zajęcia lekcyjne.

  źródło: NKJP: Antoni Długosz: Służyć z radością, 2007

  Podczas zimy 180 dzieci dożywiano obiadami mięsnymi.

  źródło: NKJP: KROP: Czy wiesz, że..., Gazeta Krakowska, 2007-05-05

  Prowadzimy profilaktyczną akcję letnią dla dzieci z rodzin zaniedbanych, programy dożywiania głodnych i bezdomnych [...], ognisko wychowawcze dla dzieci i łaźnię dla bezdomnych.

  źródło: NKJP: Andrzej Dembowski: Caritas to miłość, Gazeta Miejska, 2000

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dożywiam
  dożywiamy
  2 os. dożywiasz
  dożywiacie
  3 os. dożywia
  dożywiają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dożywiałem
  +(e)m dożywiał
  dożywiałam
  +(e)m dożywiała
  dożywiałom
  +(e)m dożywiało
  dożywialiśmy
  +(e)śmy dożywiali
  dożywiałyśmy
  +(e)śmy dożywiały
  2 os. dożywiałeś
  +(e)ś dożywiał
  dożywiałaś
  +(e)ś dożywiała
  dożywiałoś
  +(e)ś dożywiało
  dożywialiście
  +(e)ście dożywiali
  dożywiałyście
  +(e)ście dożywiały
  3 os. dożywiał
  dożywiała
  dożywiało
  dożywiali
  dożywiały

  bezosobnik: dożywiano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dożywiał
  będę dożywiać
  będę dożywiała
  będę dożywiać
  będę dożywiało
  będę dożywiać
  będziemy dożywiali
  będziemy dożywiać
  będziemy dożywiały
  będziemy dożywiać
  2 os. będziesz dożywiał
  będziesz dożywiać
  będziesz dożywiała
  będziesz dożywiać
  będziesz dożywiało
  będziesz dożywiać
  będziecie dożywiali
  będziecie dożywiać
  będziecie dożywiały
  będziecie dożywiać
  3 os. będzie dożywiał
  będzie dożywiać
  będzie dożywiała
  będzie dożywiać
  będzie dożywiało
  będzie dożywiać
  będą dożywiali
  będą dożywiać
  będą dożywiały
  będą dożywiać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dożywiajmy
  2 os. dożywiaj
  dożywiajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dożywiałbym
  bym dożywiał
  dożywiałabym
  bym dożywiała
  dożywiałobym
  bym dożywiało
  dożywialibyśmy
  byśmy dożywiali
  dożywiałybyśmy
  byśmy dożywiały
  2 os. dożywiałbyś
  byś dożywiał
  dożywiałabyś
  byś dożywiała
  dożywiałobyś
  byś dożywiało
  dożywialibyście
  byście dożywiali
  dożywiałybyście
  byście dożywiały
  3 os. dożywiałby
  by dożywiał
  dożywiałaby
  by dożywiała
  dożywiałoby
  by dożywiało
  dożywialiby
  by dożywiali
  dożywiałyby
  by dożywiały

  bezosobnik: dożywiano by

  bezokolicznik: dożywiać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dożywiając

  gerundium: dożywianie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dożywiający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: dożywiany

  odpowiednik aspektowy: dożywić

 • bez ograniczeń + dożywiać +
  KOGO/CO + (CZYM)
 • Zob. żywić

CHRONOLOGIZACJA:
1858, J. Łukasiewicz, "Krótki opis historyczny...". books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2016