tajny radca

 • dawniej wysoki urzędnik państwowy na dworze władcy lub w administracji państwa
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

  • tajny radca czyjegoś dworu
  • tajny radca górniczy, wojenny; cesarski
  • zostać; mianować kogoś tajnym radcą
 • W 1875 roku pożegnał się na zawsze z pracą w dyplomacji. Wrócił do Klecewa. [...] Na zakończenie kariery w służbie dyplomatycznej cesarz Niemiec Wilhelm I mianował go tajnym radcą cesarskiego dworu.

  źródło: NKJP: Ryszard Bartosiak: Pozostał pałac, Dziennik Bałtycki, 2005-11-04

  Szczęście sprzyjało mi nadal. W wielkiej sali Gdańskiej Dyrekcji Kolei powitał nas tajny radca Sehring i przedstawił obecnym przedstawicielom niemieckich władz wojskowych, administracji portowej, żeglugi rzecznej i panu Bencke, konsulowi szwedzkiemu [...].

  źródło: NKJP: Mieczysław Jałowiecki: Wolne miasto, 2002

  Gdy Żydzi alzaccy poprosili go, by pomógł im sformułować memoriał do Ludwika XVI, Moses go sformułował, ale uznał, że taki akt powinni podpisywać chrześcijanie, do czego przekonał swego przyjaciela, syna pastora i tajnego radcę wojennego na dworze Fryderyka II, Christiana Wilhelma Dohma.

  źródło: NKJP: Adam Krzemiński: Haskala, żydowskie oświecenie, Polityka, 2008-05-07

  W dzisiejszym obiedzie dworskim wezmą udział biskupi galicyjscy oraz ci tajni radcy, którzy będą na przyjęciu u cesarza.

  źródło: NKJP: Dziennik Polski, 2000-09-13

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m1, odmienny: tajny, radca

Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2018