interioryzować

 • psych.  przyjmować poglądy, wartości i zasady obowiązujące w jakiejś grupie społecznej, uznając je za własne
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • synonimy:  internalizować
 • [...] nawet w doznaniach piękna przyrody tworzymy sobie wizję, w której zderzamy się z innymi ludźmi i interioryzujemy ich sposób wyrażania postrzeganego piękna.

  źródło: NKJP: Jan Szczepański: Wizje naszego życia, 1995

  Małżonków tworzących udany związek cechuje wzajemny szacunek, zrozumienie i miłość. Uczucia te przenoszone są na dzieci i są przez nie interioryzowane.

  źródło: NKJP: Teresa Rostowska: Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie: analiza psychologiczna, 2001

  Zasady moralne [...] są tak głęboko zakorzenione w naszej świadomości, że nawet nie zastanawiamy się nad ich pochodzeniem. Są one interioryzowane w trakcie naszego wychowania [...].

  źródło: NKJP: Agnieszka Kozak, Aneta Pietrzak: W poszukiwaniu siebie bajki terapeutyczne dla dorosłych, 2009

  [...] osobiste doświadczenie zostaje zastąpione odgórnym systemem przeżywania i myślenia, interioryzowanym, przyjmowanym całkowicie jako własny wewnętrzny świat.

  źródło: NKJP: Tadeusz Bartoś: Wolność, równość, katolicyzm, 2007

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. interioryzuję
  interioryzujemy
  2 os. interioryzujesz
  interioryzujecie
  3 os. interioryzuje
  interioryzują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. interioryzowałem
  +(e)m interioryzował
  interioryzowałam
  +(e)m interioryzowała
  interioryzowałom
  +(e)m interioryzowało
  interioryzowaliśmy
  +(e)śmy interioryzowali
  interioryzowałyśmy
  +(e)śmy interioryzowały
  2 os. interioryzowałeś
  +(e)ś interioryzował
  interioryzowałaś
  +(e)ś interioryzowała
  interioryzowałoś
  +(e)ś interioryzowało
  interioryzowaliście
  +(e)ście interioryzowali
  interioryzowałyście
  +(e)ście interioryzowały
  3 os. interioryzował
  interioryzowała
  interioryzowało
  interioryzowali
  interioryzowały

  bezosobnik: interioryzowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę interioryzował
  będę interioryzować
  będę interioryzowała
  będę interioryzować
  będę interioryzowało
  będę interioryzować
  będziemy interioryzowali
  będziemy interioryzować
  będziemy interioryzowały
  będziemy interioryzować
  2 os. będziesz interioryzował
  będziesz interioryzować
  będziesz interioryzowała
  będziesz interioryzować
  będziesz interioryzowało
  będziesz interioryzować
  będziecie interioryzowali
  będziecie interioryzować
  będziecie interioryzowały
  będziecie interioryzować
  3 os. będzie interioryzował
  będzie interioryzować
  będzie interioryzowała
  będzie interioryzować
  będzie interioryzowało
  będzie interioryzować
  będą interioryzowali
  będą interioryzować
  będą interioryzowały
  będą interioryzować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. interioryzujmy
  2 os. interioryzuj
  interioryzujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. interioryzowałbym
  bym interioryzował
  interioryzowałabym
  bym interioryzowała
  interioryzowałobym
  bym interioryzowało
  interioryzowalibyśmy
  byśmy interioryzowali
  interioryzowałybyśmy
  byśmy interioryzowały
  2 os. interioryzowałbyś
  byś interioryzował
  interioryzowałabyś
  byś interioryzowała
  interioryzowałobyś
  byś interioryzowało
  interioryzowalibyście
  byście interioryzowali
  interioryzowałybyście
  byście interioryzowały
  3 os. interioryzowałby
  by interioryzował
  interioryzowałaby
  by interioryzowała
  interioryzowałoby
  by interioryzowało
  interioryzowaliby
  by interioryzowali
  interioryzowałyby
  by interioryzowały

  bezosobnik: interioryzowano by

  bezokolicznik: interioryzować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: interioryzując

  gerundium: interioryzowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: interioryzujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: interioryzowany

  odpowiednik aspektowy: zinterioryzować

 • bez ograniczeń + interioryzować +
  CO
 • ang. interiorize

CHRONOLOGIZACJA:
1959, Kultura masowa, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2017