CHRONOLOGIZACJA:
1900, A. Heflich, S. Michalski, Poradnik dla samouków, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2019