niejaki I

II

przymiotnik

 • taki, o którym nadawca nie chce powiedzieć niczego szczegółowego, gdyż nie uważa tego za ważne
 • Nie jest używane predykatywnie.

 • ATEMATYCZNY

 • synonimy:  pewien
  • niejakie doświadczenie, postępy, uczucie czegoś; niejaka trudność; niejaki kłopot
 • – Owszem, pozwoliłem sobie – odrzekł tamten z niejakim zakłopotaniem.

  źródło: NKJP: Witold Jabłoński: Dzieci nocy, 2001

  Oktawia, która przerwała robienie swetra i słuchała samochodowych odgłosów uważnie, teraz pilnie i z niejaką ostentacją powraca do roboty na drutach.

  źródło: NKJP: Sławomir Mrożek: Teatr 1 (Miłość na Krymie 1993, Wdowy 1992, Portret 1987, Kontrakt 1986), 1986

  W praktyce skonstruowanie wiarygodnej prognozy inflacyjnej nastręcza niejakich trudności.

  źródło: NKJP: Janusz Jankowiak: NBP - Ministerstwo Finansów: Gazeta Wyborcza, 1994-10-10

  Jagoda słyszała, jak oddycha chrapliwie przez usta i długo nie mogła zasnąć, dręczona niejakimi wyrzutami sumienia i jednocześnie uczuciem irytacji.

  źródło: NKJP: Ewa Białołęcka: Naznaczeni błękitem Kamień na szczycie Kroniki Drugiego Kręgu Księga I cz 2, 2005

  Z racji jakichś, nie w pełni chyba uświadomionych, ambicji stanowych mojej rodziny pobierałem naturalnie lekcje gry na fortepianie, a ponieważ natura wyposażyła mnie w ucho wrażliwe i muzykalne, szybko zacząłem osiągać w tej dyscyplinie niejakie postępy.

  źródło: NKJP: Christian Skrzyposzek: Wolna Trybuna, 1985

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. niejaki
  niejaki
  niejaki
  niejakie
  niejaka
  D. niejakiego
  niejakiego
  niejakiego
  niejakiego
  niejakiej
  C. niejakiemu
  niejakiemu
  niejakiemu
  niejakiemu
  niejakiej
  B. niejakiego
  niejakiego
  niejaki
  niejakie
  niejaką
  N. niejakim
  niejakim
  niejakim
  niejakim
  niejaką
  Ms. niejakim
  niejakim
  niejakim
  niejakim
  niejakiej
  W. niejaki
  niejaki
  niejaki
  niejakie
  niejaka
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. niejacy
  niejacy
  niejakie
  niejakie
  D. niejakich
  niejakich
  niejakich
  niejakich
  C. niejakim
  niejakim
  niejakim
  niejakim
  B. niejakich
  niejakich
  niejakich
  niejakie
  N. niejakimi
  niejakimi
  niejakimi
  niejakimi
  Ms. niejakich
  niejakich
  niejakich
  niejakich
  W. niejacy
  niejacy
  niejakie
  niejakie

 • bez ograniczeń + niejaki + bez ograniczeń
  szyk: tylko prepozycja
 • płn. psł. *nějakъ, *nejakъ

  Formy prasłowiańskie pochodzą od psł. *jakъ 'jaki, który' połączonego z przedrostkiem *ne-, *ně- tworzącym nieokreślone zaimki i przysłówki zaimkowe; zob. jaki

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2019