doświadczalnie

 • w sposób związany z doświadczeniem - próbą
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

  • doświadczalnie potwierdzić, sprawdzić, stwierdzić, wykazać, wykryć, wyznaczyć/wyznaczać coś
 • Zostało [...] doświadczalnie potwierdzone, że odpowiednio przydzielane nagrody są bardziej motywujące od kar.

  źródło: NKJP: Ewa Hurchal: Nagradzać czy karać? Oto jest pytanie, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2000-12-13

  Starzycka i Starzycki (1994) stwierdzili doświadczalnie, że górne części roślin rzepaku są najbardziej wrażliwe i podatne na porażenie S. sclerotiorum. Dolne fragmenty łodyg, a także starsze liście wykazywały wysoką odporność na bezpośrednie działanie patogena.

  źródło: NKJP: Michał Starzycki; Eligia Starzycka: Badania nad odpornością rzepaku na Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary w Polsce i na świecie, Rośliny Oleiste, 1999-01-01

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. doświadczyć

CHRONOLOGIZACJA:
1807, SL
Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2016