arytmetyczny

 • związany z arytmetyką - działem matematyki
 • Wyraz używany jako składnik terminów matematycznych, np.  średnia arytmetyczna ,  arytmetyczne zero .

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

 • hiperonimy:  matematyczny
  • rachunek, wynik, zapis arytmetyczny; formuła arytmetyczna; równanie, twierdzenie, zadanie arytmetyczne; obliczenia, przekształcenia, umiejętności, wyliczenia, wzory, zdolności arytmetyczne
  • arytmetyczny i geometryczny, arytmetyczny i logiczny
 • Przyjęli nawet specjalny wzór arytmetyczny, który pozwala na wyliczenie wskaźnika rankingowego.

  źródło: NKJP: (pg): Górą Tęgoborze!, Dziennik Polski, 2005-01-13

  [...] lokata na trzecim poziomie skali umiejętności arytmetycznych oznacza, że badany jest w stanie rozwiązać 80% wszystkich zadań swego poziomu.

  źródło: NKJP: Ewa Świerzbowska-Kowalik: Czytać i pisać, aby żyć, Wiedza i Życie nr 8/1996

  Po odjęciu jednego elementu suma jest nieparzysta, a zbiór nie może być podzielony na dwie równe polowy. Jeden element nie będzie miał pary niezależnie od „mocy” zbioru. To arytmetyczne prawo dotyczy wszelkich zbiorów, zarówno tych nazywanych „skończone”, jak i tych nazywanych „nieskończone”.

  źródło: NKJP: Internet

  To, że komputer jest nie tylko urządzeniem do obliczeń arytmetycznych, ale ogólnym systemem przetwarzania symboli, zauważono już ok. 60 lat temu.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Dobry rozkład zajęć, Polityka, 2001-04-21

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. arytmetyczny
  arytmetyczny
  arytmetyczny
  arytmetyczne
  arytmetyczna
  D. arytmetycznego
  arytmetycznego
  arytmetycznego
  arytmetycznego
  arytmetycznej
  C. arytmetycznemu
  arytmetycznemu
  arytmetycznemu
  arytmetycznemu
  arytmetycznej
  B. arytmetycznego
  arytmetycznego
  arytmetyczny
  arytmetyczne
  arytmetyczną
  N. arytmetycznym
  arytmetycznym
  arytmetycznym
  arytmetycznym
  arytmetyczną
  Ms. arytmetycznym
  arytmetycznym
  arytmetycznym
  arytmetycznym
  arytmetycznej
  W. arytmetyczny
  arytmetyczny
  arytmetyczny
  arytmetyczne
  arytmetyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. arytmetyczni
  arytmetyczni
  arytmetyczne
  arytmetyczne
  D. arytmetycznych
  arytmetycznych
  arytmetycznych
  arytmetycznych
  C. arytmetycznym
  arytmetycznym
  arytmetycznym
  arytmetycznym
  B. arytmetycznych
  arytmetycznych
  arytmetycznych
  arytmetyczne
  N. arytmetycznymi
  arytmetycznymi
  arytmetycznymi
  arytmetycznymi
  Ms. arytmetycznych
  arytmetycznych
  arytmetycznych
  arytmetycznych
  W. arytmetyczni
  arytmetyczni
  arytmetyczne
  arytmetyczne
 • Rz + arytmetyczny + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
 • łac. arithmēticus

  z gr. arithmētikós

  Zob.  arytmetyka 

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2017