odsetkowo

 • książk.  stanowiąc odsetek - część całości ujmowanej jako sto jednostek
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

  szczegółowe określenia ilości

 • synonimy:  procentowo
 • Oglądając wyniki otrzymane z laboratorium, cieszymy się, jeśli mamy mało cholesterolu i trójglicerydów, a cholesterolu HDL (dobrego) odsetkowo dużo (u zdrowych jest go zwykle ponad 25 proc.).

  źródło: NKJP: X: Wróg wewnętrzny. Nadmiar usuwa się przez, Polska Głos Wielkopolski, 2007-03-29

  Żywienie zbiorowe dzieci i młodzieży częściej prowadzone jest przez szkoły miejskie niż wiejskie, jednak odsetkowo względnie więcej chłopców i dziewcząt korzysta z posiłków szkolnych na wsi.

  źródło: Internet: L. Szponar, E. Rychlik: Żywienie dzieci i młodzieży w Polsce, Roczniki Państwowego Zakładu 2000, rocznik 51, nr 2 (books.google.pl)

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy odsetkowo
 • Zob. odsetek, odsetka

CHRONOLOGIZACJA:
1947, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2016