rózgi liktorskie

 • w starożytnym Rzymie: pęk rózg z wetkniętym w nie toporem, przeznaczony do wymierzania kar, noszony przez liktorów
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  więzienie i kara

 • Cezar nie pragnie niczyjej krzywdy. Ma dobre, miękkie serce. [...] Nie przynosi miecza i rózeg liktorskich, ale kielnię wielkiego budowniczego..

  źródło: NKJP: Jan Dobraczyński: Święty miecz, 1949

  Fasci oznacza związek i od tego słowa wywodzi się nazwa faszyzm. Później wywodzono tę nazwę, całkowicie bezzasadnie, od słowa fasces, oznaczającego rózgi liktorskie, będące symbolami władzy w starożytnym Rzymie.

  źródło: NKJP: Andrzej Garlicki: Nie taki Wersal, Polityka, 2009-08-12 Skróty

  Poważny nastrój klatki schodowej kontynuują malowidła westybulu na piętrze, przedstawiające elementy uzbrojenia w postaci tarcz, mieczy i rózeg liktorskich. Nad drzwiami umieszczono malowidła orłów rzymskich o rozpostartych skrzydłach w wieńcach.

  źródło: NKJP: Maria Irena Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski, Krzysztof Wesołowski: Znane i nieznane: rezydencje, ludzie, wydarzenia, 2001

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  p2, odmienny: rózgi, liktorskie

Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2017