egzaminator

 • osoba, która oficjalnie sprawdza czyjąś wiedzę lub czyjeś umiejętności w jakiejś dziedzinie, przeprowadzając egzamin
 • Jeżeli wyrazu egzaminator używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równokształtna z M. lp., a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. egzaminator przyszła; spotkanie z nową egzaminator, Anną Kowalską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju m1, np.: spotkanie z nowym egzaminatorem, Alicją Kowalską.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  studia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  szkoła


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  pozaszkolne formy nauczania

  • surowy, wymagający egzaminator; zewnętrzni egzaminatorzy
  • egzaminator historii, języka polskiego, nauki jazdy, prawa jazdy; kandydatów na kierowców, kierowców
  • egzaminator z chemii, z fizyki, z języka polskiego, słowackiego, szwedzkiego...
  • egzaminatorzy i instruktorzy
  • pan egzaminator
  • decyzja, praca, uprawnienia; zdaniem egzaminatora; ewidencja, zespół egzaminatorów
  • kurs, szkolenia dla egzaminatorów
  • kandydaci na egzaminatorów
  • rozmowa z egzaminatorem
  • egzaminatorzy sprawdzają coś
  • stanąć/stać przed egzaminatorem
 • Wieloletnie doświadczenie polonistyczne i doświadczenie w pracy egzaminatora nauczyły mnie, że klasyfikowanie błędów bywa dla nauczyciela poważnym wyzwaniem.

  źródło: NKJP: Mariola Michalska: W trosce o kulturę słowa, Wychowawca, 02- 2006

  Egzamin ustny z języka polskiego, [...] będzie miał formę prezentacji pracy przygotowanej wcześniej przez ucznia na dowolny, wybrany przez niego temat. Składał się będzie z dwóch części: omówienia pracy i rozmowy z egzaminatorem.

  źródło: NKJP: Zmiany w maturach, Dziennik Polski, 2005-09-01

  Prokuratura zarzuciła absolwentce podrobienie w indeksie oceny, daty i podpisu egzaminatora z prawa międzynarodowego.

  źródło: NKJP: (mad): 5 lat więzienia, Gazeta Krakowska, 2001-10-25

  Uczniowie nie podpisywali swoich prac. Obok kodu szkoły wpisywali jedynie swój kod osobisty. Po dzisiejszym egzaminie prace trafią do rąk 600 zewnętrznych egzaminatorów, którzy je sprawdzą i ocenią.

  źródło: NKJP: Marek Zoellner: Pokonać tremę, Gazeta Wrocławska, 2003-05-09

  Wyniki próbnej matury, przynajmniej ze sprawdzonej przez egzaminatorów matematyki, są mizerne: oblało ją 18 proc. uczniów polskich ogólniaków i 37 proc. szkół zawodowych.

  źródło: NKJP: Małgorzata Iskra: Można spać spokojnie, Gazeta Krakowska, 2001-10-23

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. egzaminator
  egzaminatorzy
  ndepr
  egzaminatory
  depr
  D. egzaminatora
  egzaminatorów
  C. egzaminatorowi
  egzaminatorom
  B. egzaminatora
  egzaminatorów
  N. egzaminatorem
  egzaminatorami
  Ms. egzaminatorze
  egzaminatorach
  W. egzaminatorze
  egzaminatorzy
  ndepr
  egzaminatory
  depr

 • bez ograniczeń + egzaminator +
  (z CZEGO)
  bez ograniczeń + egzaminator +
  (CZEGO)
 • łac. exāminātor 'ten, kto waży; ten, kto bada, sprawdza'

CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2018