in vitro II

I

fraza przysłówkowa

 • biol.  med.  tak, że proces biologiczny, o którym mowa, odbywa się poza żywym organizmem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  leki i sposoby leczenia, zabiegi, sprzęty medyczne

 • antonimy:  in vivo II
  • hodować; poczęty, zapłodniony in vitro
 • Macierzyste komórki zarodkowe znajdują się w centrum zainteresowania wielu badaczy. [...] Żeby je wyizolować, pobiera się komórki jajowe od kobiet i zapładnia in vitro.

  źródło: NKJP: Maciej Sas: Takie małe, a takie dobre, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2004-07-09

  Moja córka Kinga została poczęta in vitro.

  źródło: NKJP: Witold Horwath: Ultra Montana, 2005

  Już na początku XX wieku rozpoczęto hodować in vitro komórki pobrane z organizmu zwierzęcego i ludzkiego - sądzono wówczas, że mogą one dzielić się bez końca.

  źródło: NKJP: Damian Strączek (red.): Klonowanie / na podst. rozmów z Haliną Krzanowską i Marianem Tischnerem, 1998

  Radość z jej posiadania trwa niestety krótko, gdyż po przekwitnieniu rdzeń pędu zamiera, a boczne i korzeniowe odrosty mają już zupełnie zielone liście. To niestety częste zjawisko u roślin mnożonych in vitro.

  źródło: NKJP: Eugeniusz Radziul: Ogrodowe pasje, 2009

  W tym drugim przypadku wydzielone białka hamowały in vitro syntezę RNA [...].

  źródło: NKJP: Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz: Cytobiochemia : biochemia niektórych struktur komórkowych, 1995

 • typ frazy: fraza przysłówkowa

  ndm
 • Cz + in vitro + bez ograniczeń
 • łac. 'w szkle'

Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2015